Bảo lãnh thuế
Giới thiệu chung

Bảo lãnh thuế là dịch vụ mà VPBank triển khai với mục đích hỗ trợ, nộp thay cho khách hàng doanh nghiệp các khoản thuế xuất/ nhập khẩu giúp doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh

Đặc điểm

Là cam kết của Ngân hàng VPBank đối với cơ quan quản lý thuế về việc nộp thay cho khách hàng các khoản thuế xuất/nhập khẩu nếu hết thời gian bảo lãnh mà khách hàng không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Lợi ích
  • Rút ngắn thời gian lưu hàng hoá tại cơ quan Hải quan
  • Quý khách sẽ chủ động được nguồn vốn chi trả và thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế
  • VPBank sẽ  hỗ trợ chứng từ trong trường hợp làm thủ tục miễn, giảm, hoàn hoặc gia hạn nộp thuế
  • Được VPBank  xem xét cho vay thanh toán thuế
Liên hệ
Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Miền Bắc: 04.7302.5555
Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Miền Nam: 08.7302.5555
Chat với VPBank