Phát hành trái phiếu | VPBank

Phát hành trái phiếu

Giải pháp huy động vốn hiệu quả

(5,006 Đánh giá)

Chi tiết

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp là hình thức giúp doanh nghiệp huy động được lượng vốn lớn, đa dạng hóa nhà đầu tư và xây dựng được hình ảnh đẹp của doanh nghiệp
 • Có 3 loại trái phiếu:
  - Trái phiếu thường
  - Trái phiếu chuyển đổi
  - Trái phiếu kèm chứng quyền
 • Huy động lượng vốn lớn với thời hạn dài với giá hợp lý

 • Đa dạng hóa nguồn vốn ngoài việc vay ngân hàng

 • Đa dạng hóa các nhà đầu tư: Công ty bảo hiểm, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư..

 • Giúp cho các doanh nghiệp tiếp cận được các nhà đầu tư trước khi IPO

 • Xây dựng được hình ảnh tốt cho doanh nghiêp

 • Khách hàng là doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ tại VPBank

 • Vui lòng liên hệ chi nhánh VPBank gần nhất hoặc hotline 1900545415 để biết thêm thông tin chi tiết