Bảo Lãnh Thực Hiện Hợp Đồng

Bảo Lãnh Thực Hiện Hợp Đồng

Bảo đảm thực hiện hợp đồng

(5,007 Đánh giá)

Chi tiết

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là sản phẩm VPBank triển khai với mục đích giúp cho khách hàng đáp ứng được yêu cầu của người mua trong trường hợp người mua yêu cầu phải có bảo lãnh của ngân hàng.
 • Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là sự bảo đảm bồi hoàn cho người thụ hưởng bảo lãnh trong trường hợp nếu bên đối tác không thực hiện nghĩa vụ của mình trong hợp đồng ( ví dụ: cung cấp dịch vụ, hiệu suất làm việc...), số tiền trong bảo lãnh thực hiện hợp đồng phải được sự đồng ý của các bên.

 • Giúp cho khách hàng (người bán) đáp ứng được yêu cầu của người mua trong trường hợp người mua yêu cầu phải có bảo lãnh của ngân hàng

 • Giúp tăng độ tin cậy của khách hàng với đối tác của mình bằng bảo lãnh từ một ngân hàng có uy tín

 • Thủ tục phát hành bảo lãnh đơn giản, nhanh chóng, yêu cầu về ký quỹ và tài sản đảm bảo hợp lý, linh hoạt

 • Áp dụng với tất cả các doanh nghiệp lớn trong nước và nước ngoài

 • Mẫu Cam kết bảo lãnh
  - Cam kết bảo lãnh do VPBank phát hành được in trên phôi đặc biệt do VPBank quy định
  - Phôi Cam kết bảo lãnh được thiết kế với 03 yếu tố bảo an chống làm giả, bao gồm: Logo VPBank in chìm
  - Số serial in sẵn trên từng tờ phôi cam kết bảo lãnh;
  - Số giao dịch tham chiếu duy nhất đối với mỗi cam kết bảo lãnh được phát hành.
 • Thẩm quyền ký văn bản bảo lãnh:
  Văn bản bảo lãnh của VPBank được ký đồng thời bởi 03 cấp có thẩm quyền, cụ thể bao gồm:
  - Người đại diện theo pháp luật của VPBank;
  - Người quản lý rủi ro hoạt động bảo lãnh của VPBank;
  - Người thẩm định khoản bảo lãnh của VPBank.
 • Xác nhận hiệu lực của Cam kết bảo lãnh:
  Khi nhận được Cam kết bảo lãnh do VPBank phát hành, khách hàng lưu ý kiểm tra kỹ thông qua các dấu hiệu nhận biết nêu trên để đảm bảo tính hiệu lực và pháp lý của Cam kết bảo lãnh.