Phát hành L/C nhập khẩu | VPBank

Phát hành L/C nhập khẩu

Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

(5,001 Đánh giá)

Chi tiết

Dịch vụ phát hành L/C nhập khẩu của VPBank sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, vị thế, đảm bảo tính cạnh tranh của doanh nghiệp với thời gian phát hành L/C ngắn, hình thức phát hành phong phú và được chấp nhận tại hầu hết các ngân hàng trên thế giới
  • VPBank phát hành L/C theo yêu cầu của khách hàng (người nhập khẩu).

  • L/C có thể được phát hành miễn ký quỹ hoặc ký quỹ một tỷ lệ nhất định tùy thuộc vào từng đối tượng khách hàng cũng như theo thỏa thuận riêng giữa VPBank và khách hàng.

  • L/C được VPBank phát hành trong thời gian ngắn nhất.

  • L/C do VPBank phát hành được chấp nhận tại hầu hết các ngân hàng trên thế giới, nhờ đó nâng cao vị thế đảm bảo tính cạnh tranh của khách hàng.

  • Khách hàng được VPBank cấp tín dụng thông qua việc miễn giảm tỷ lệ ký quỹ phát hành L/C.

  • Khách hàng là doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ phát hành L/C nhập khẩu

  • Vui lòng liên hệ chi nhánh VPBank gần nhất hoặc hotline 1900545415 để biết thêm thông tin chi tiết