Cho vay trung và dài hạn đầu tư tài sản cố định, dự án kinh doanh | VPBank

Cho vay trung và dài hạn đầu tư tài sản cố định, dự án kinh doanh

Giải pháp vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp

(5,004 Đánh giá)

Chi tiết

Cho vay trung và dài hạn đầu tư tài sản cố định, dự án kinh doanh là sản phẩm hỗ trợ tối đa nhu cầu vốn cho các dự án kinh doanh của doanh nghiệp
 • Cho vay trung và dài hạn đầu tư tài sản cố định, dự án kinh doanh phục vụ nhu cầu vốn trung dài hạn cho các dự án đầu tư mới

 • Mở rộng kinh doanh dựa trên các đòn bẩy tài chính, vượt qua thiếu vốn trung dài hạn, tỷ lệ tài trợ có thể lên đến 100% chi phí dự án

 • Tài sản đảm bảo linh động, chấp nhận tài sản thế chấp hình thành từ vốn vay

 • Cho vay linh động và kế hoạch trả vay được xây dựng phù hợp cho từng doanh nghiệp

 • Phương thức cho vay: tài trợ trung dài hạn theo dự án hoặc phương án kinh doanh

 • Loại tiền vay: VNĐ hoặc ngoại tệ (theo quy định của Ngân hàng nhà nước)

 • Thời gian vay: Căn cứ vào thời hạn thu hồi vốn của dự án đầu tư/phương án kinh doanh

 • Giải ngân: Theo tiến độ thực hiện dự án đầu tư/phương án kinh doanh

 • Lãi suất vay: Theo quy định của VPBank trong từng thời kỳ

 • Tài sản bảo đảm: Bất động sản, động sản, giấy tờ có giá hoặc tài sản hình thành từ vốn vay

 • Phương thức cho vay và trả nợ linh hoạt phù hợp với từng doanh nghiệp

 • Được ân hạn trong thời gian triển khai dự án để giảm áp lực trả nợ

 • Hỗ trợ tối đa nhu cầu vốn cho dự án kinh doanh của doanh nghiệp

 • Rút vốn linh hoạt, có thể rút một lần hoặc nhiều lần theo tiến độ dự án

 • Được thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay

 • Tất cả các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn và hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam

 • Giấy đề nghị vay vốn

 • Tài liệu về phương án, dự án vay vốn

 • Hồ sơ tài chính: Quy chế tài chính, Báo cáo tài chính

 • Hồ sơ về tài sản đảm bảo

 • Hồ sơ Pháp lý của Doanh nghiệp (trường hợp lần đầu giao dịch với VPBank)

 • Các giấy tờ khác theo đề nghị của VPBank