Sản Phẩm Hoán Đổi Ngoại Tệ

Sản Phẩm Hoán Đổi Ngoại Tệ

Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

(5,002 Đánh giá)

Chi tiết

Hoán đổi ngoại tệ là dịch vụ hỗ trợ khách hàng khi khách hàng có nhu cầu sử dụng một loại tiền tệ cho mục đích thanh toán, trả nợ… mà không muốn thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ
  • Giao dịch hoán đổi ngoại tệ là một giao dịch mua/bán hoặc bán/mua một loại ngoại tệ với ngày đáo hạn gần (thường là giao ngay) và bán/mua hoặc mua/bán một loại ngoại tệ cho cùng một số lượng ngoại tệ với ngày đáo hạn xa hơn

  • Hoán đổi từ đồng tiền tạm thời chưa có nhu cầu sử dụng sang đồng tiền đang có nhu cầu sử dụng để phục vụ cho mục đích thanh toán xuất nhập khẩu, chuyển tiền ra nước ngoài, đầu tư…

  • Phòng ngừa rủi ro biến động giá bất lợi (một trong các thành phần chính của rủi ro thị trường).

  • Có thể hưởng lợi từ sự chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền.

  • Quản lý dòng tiền một cách hiệu quả.

  • Điểm kỳ hạn cạnh tranh.

  • Không phí giao dịch.

  • Khách hàng là doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ tại VPBank

  • Vui lòng liên hệ chi nhánh VPBank gần nhất hoặc hotline 1900545415 để biết thêm thông tin chi tiết