Bảo Lãnh Dự Thầu

Bảo Lãnh Dự Thầu

Tăng uy tín cho giao dịch đấu thầu

(5,006 Đánh giá)

Chi tiết

Bảo lãnh dự thầu là sản phẩm VPBank triển khai với mong muốn khách hàng có thể đáp ứng được các yêu cầu về bảo lãnh của bên thứ ba và nâng cao mức độ uy tín, tin cậy khi sử dụng dịch vụ bảo lãnh của VPBank
 • Sản phẩm bảo lãnh dự thầu là sự đảm bảo của ngân hàng về mức bồi thường trong phạm vi số tiền trong giấy bảo lãnh nếu bên đề nghị bảo lãnh từ chối ký kết hợp đồng mà đã trúng thầu, rút tiền dự thầu trước ngày quy định hoặc không có khả năng chứng tỏ đảm bảo làm việc cho nhà thầu sau khi hợp đồng ký kết

 • Giúp cho khách hàng có đủ điều kiện để tham gia vào một giao dịch đấu thầu mà việc dự thầu phải có bảo lãnh của ngân hàng là bắt buộc

 • Giúp tăng độ tin cậy của khách hàng với đối tác của mình bằng bảo lãnh từ một ngân hàng có uy tín

 • Thủ tục phát hành bảo lãnh đơn giản, nhanh chóng, yêu cầu về ký quỹ và tài sản đảm bảo hợp lý, linh hoạt

 • Áp dụng với tất cả các doanh nghiệp lớn trong nước và nước ngoài

 • Mẫu Cam kết bảo lãnh
  - Cam kết bảo lãnh do VPBank phát hành được in trên phôi đặc biệt do VPBank quy định
  - Phôi Cam kết bảo lãnh được thiết kế với 03 yếu tố bảo an chống làm giả, bao gồm: Logo VPBank in chìm
  - Số serial in sẵn trên từng tờ phôi cam kết bảo lãnh;
  - Số giao dịch tham chiếu duy nhất đối với mỗi cam kết bảo lãnh được phát hành.
 • Thẩm quyền ký văn bản bảo lãnh:
  Văn bản bảo lãnh của VPBank được ký đồng thời bởi 03 cấp có thẩm quyền, cụ thể bao gồm:
  - Người đại diện theo pháp luật của VPBank;
  - Người quản lý rủi ro hoạt động bảo lãnh của VPBank;
  - Người thẩm định khoản bảo lãnh của VPBank.
 • Xác nhận hiệu lực của Cam kết bảo lãnh:
  Khi nhận được Cam kết bảo lãnh do VPBank phát hành, khách hàng lưu ý kiểm tra kỹ thông qua các dấu hiệu nhận biết nêu trên để đảm bảo tính hiệu lực và pháp lý của Cam kết bảo lãnh.