Cho vay hợp vốn | VPBank

Cho vay hợp vốn

Giải pháp vốn cao cho doanh nghiệp

(5,002 Đánh giá)

Chi tiết

Cho vay hợp vốn là sản phẩm dành cho khách hàng là doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh vượt quá giới hạn mức cho vay của VPBank
 • VPBank phối hợp với một hoặc một số tổ chức tín dụng khác cùng cho vay đối với một dự án vay vốn của khách hàng, trong đó VPBank hoặc một tổ chức tín dụng khác làm đầu mối dàn xếp

 • Loại tiền vay: VNĐ hoặc ngoại tệ

 • Phí và lãi suất: Theo thỏa thuận và thống nhất của các bên đồng tài trợ

 • Phương thức cho vay: Cho vay theo dự án đầu tư

 • Thời hạn vay: trung và dài hạn

 • Phương án trả nợ: Lãi và gốc trả định kỳ và theo thỏa thuận giữa các bên đồng tài trợ và khách hàng

 • Tài sản đảm bảo: bất động sản, động sản, tài sản hình thành từ vốn vay hoặc tài sản khác

 • Nguyên tắc cho vay đồng tài trợ:

  Các bên tham gia đồng tài trợ sẽ chọn ra một ngân hàng làm ngân hàng đầu mối để triển khai
  Các bên tham gia sẽ cùng tiến hành thẩm định dự án
  Các bên tham gia thống nhất hạn mức cho vay, điều kiện cho vay thông qua ngân hàng đầu mối
 • Nhiều ngân hàng cho vay mức vay lớn hơn hẳn hạn mức cho vay của một ngân hàng

 • Khi cần rút vốn vay, ngân hàng sẽ làm đầu mối đảm bảo khoản vay và thu xếp các ngân hàng khác tham gia

 • Thủ tục vay đơn giản, thuận lợi và hiệu quả

 • Tất cả các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn và hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam

 • Giấy đề nghị vay vốn

 • Tài liệu về phương án, dự án vay vốn

 • Hồ sơ tài chính: các báo cáo tài chính trong 02 năm gần nhất.

 • Hồ sơ về tài sản đảm bảo

 • Hồ sơ khác theo quy định của VPBank và các bên tham gia đồng tài trợ