Dịch Vụ Giao Dịch Qua Email

Dịch Vụ Giao Dịch Qua Email

Dễ dàng thực hiện mọi giao dịch qua email

(5,021 Đánh giá)

Chi tiết

Dịch vụ giao dịch qua email là dịch vụ mà VPBank cung cấp cho Khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện các giao dịch qua email.
  • Dịch vụ giao dịch qua email được thực hiện trên toàn hệ thống

  • Áp dụng cho các khách hàng doanh nghiệp đặc biệt là các khách hàng ở các địa bàn cách xa chi nhánh/phòng giao dịch của VPBank.

  • Thực hiện giao dịch nhanh chóng

  • Chính xác, an toàn và hiệu quả

  • Hỗ trợ giao dịch cho các khách hàng ở địa bàn xa các Phòng giao dịch/Chi nhánh của VPBank

  • Khách hàng đã có tài khoản giao dịch tại VPBank

  • Khách hàng có chứng thư số doanh nghiệp

  • Khách hàng có đơn đăng ký và hợp đồng Dịch vụ giao dịch qua email theo mẫu của VPBank.

  • Vui lòng liên hệ CN/PGD gần nhất của VPBank hoặc hotline 1900545415