Dịch vụ và Tài trợ XNK

Với mục đích hỗ trợ khách hàng tiết kiệm được thời gian và chi phí, đảm bảo thanh toán an toàn và hiệu quả, VPBank triển khai dịch vụ Thông báo L/C dành cho đối tượng khách hàng Doanh nghiệp lớn

Xác nhận L/C là dịch vụ VPBank xác nhận L/C hoặc sửa đổi L/C cho Quý khách hàng là Doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu dịch vụ, hàng hóa theo yêu cầu của ngân hàng nước ngoài.

Với tỷ lệ chiết khấu cao, thủ tục đơn giản, thời gian nhanh chóng, dịch vụ chiết khấu L/C xuất khẩu đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

Nhờ thu chứng từ xuất khẩu là hình thức ủy quyền cho ngân hàng đòi tiền hộ từ doanh nghiệp nhập khẩu với thủ tục đơn giản và thời gian đòi tiền nhanh chóng.

Với phương thức thanh toán đa dạng, tỷ lệ tài trợ cao, linh hoạt, dịch vụ Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng của VPBank sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo nhu cầu vốn kinh doanh tại mọi thời điểm.

Với phương thức thanh toán đa dạng, tỷ lệ chiết khấu cao, thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh chóng, dịch vụ Tài trợ xuất khẩu sau khi giao hàng sẽ giúp doanh nghiệp an tâm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 

Với thời gian phát hành L/C ngắn, hình thức phát hành phong phú và được chấp nhận tại hầu hết các ngân hàng trên thế giới, dịch vụ Phát hành L/C nhập khẩu của VPBank sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, vị thế, đảm bảo tính cạnh tranh của doanh nghiệp.

Với mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp, VPBank triển khai sản phẩm Cho vay nhập khẩu nhằm đáp ứng yêu cầu thanh toán ngay cho người bán hàng, góp phần nâng cao uy tín của doanh nghiệp và vị thế của doanh nghiệp trong đàm phán thương mại.

Nhờ thu chứng từ nhập khẩu là hình thức doanh nghiệp nhập khẩu ủy quyền cho ngân hàng nhận, kiểm tra, thông báo chứng từ do ngân hàng của doanh nghiệp xuất khẩu chuyển đến và thanh toán tiền theo yêu cầu của doanh nghiệp nhập khẩu.

Chat với VPBank