Credit products | VPBank

Credit products

Credit products

Sight import LC

At the request of customer (the importer/buyer), VPBank issue L/C and undertake to pay to the beneficiary (the exporter/seller) at sight upon receipt of complied document presented under the L/C

Credit products

Usance LC

At the request of customer (the importer/buyer), VPBank issue L/C and undertake to pay to the beneficiary (the exporter/seller) at maturity date upon receipt of complied document presented under the L/C

Credit products

Import usance LC payable at sight

At the request of customer (the importer) VPBank issue the usance LC payable at sight, whereby the beneficiary recevied the payment immediately through capital advance from the bank while the importer entitled to deffererd payment term

Credit products

Local usance LC paybable at sight

At the request of customer (the importer) VPBank issue the usance LC payable at sight, whereby the beneficiary recevied the payment after agreement period of time through capital advance from the bank while the importer entitled to deffererd payment term

Credit products

Guarantee

VPBank offer corporate customers with secured guarantee letter in order to ensure the payment obligations to business partners

Credit products

Overdraft limit for general working capital

Loans via overdraft for corporate customers is VPB's grant to corporate customers a maximum amount of money to spend in excess of the amount that the customer has on the payment account at VPB for the purpose of meeting the temporary shortage of capital during production and business activities

Credit products

Short term loan to finance import and local purchase of raw material for production

Short term loan to finance import and local purchase of raw material for production

Credit products

Term loan to finance capital expenditure

Term loan to finance capital expenditure

Ưu Đãi

Xem thêm

Thẻ ưu đãi

Nhận xét từ khách hàng

not-mobile
Nguyễn Như Mai
Tôi rất hài lòng với thẻ tín dụng VPBank MC2 vì vừa được hưởng ưu đãi nhiều, lại vừa được bảo hiểm thẻ tín dụng.
Xem thêm
not-mobile
Hoàng Hà
Là một người đam mê du lịch và thích được tích điểm dặm bay, thẻ tín dụng VPBank Visa Signature Travel Miles thật sự là lựa chọn phù hợp
Đọc Thêm
not-mobile
Đoàn Trí
Thẻ VPBank Number 1 là sự lựa chọn hoàn hảo với một sinh viên như tôi, lúc nào cần là được rút tiền mặt miễn phí.
Xem thêm

Giải thưởng

VPBank đạt 10 giải thưởng và chứng nhận trong năm 2022