Cash management products

Cash management products

Cash management products

VPBank's counters

Payers go to VPBank's transaction points to deposit cash into the Coporate's Virtual Account or Collection account

Cash management products

CDM machine

VPBank has a wide range of CDM machines, Kios bank operating 24/7 so that the Payer can deposit cash into the account at any time of the day including holidays and weekends. With a large cash payment demand, VPBank may consider installing a CDM machine at the Coporate's location

Cash management products

Cash pick up

VPBank's collection officer will move to the designated location to receive cash. Cash collection locations can be stores and agents of the Coporate

Cash management products

Bill payment

Auto bill payment service provides the payers with the convenience of paying monthly bills such as Insurance fee, Mobile phone, electronic..etc. The payers don't need to remember or waste time on paying monthly bills. Just fill up the registration form then click submit to enjoy the convenience of this service!

Cash management products

Bank transfer via ATM/CDM

The payers can make bank transfer from their account at VPBank to Coporate's account via ATM or CDM machine

Cash management products

Payment gateway

The payment gateway is mounted on the customer's sales website/mobile app and allows the end user to pay for the Coporate by using the credit/debit card information

Cash management products

QR Pay

VPBank will generate a QR code associated with each transaction infomation. Payers only need to scan the Qrcode and enter the OTP to complete the transaction

Cash management products

POS

POS machines are installed at stores and transaction points of Coporate. End Users pay by credit/debit card through VPBank's POS machines.

Cash management products

Virtual acccount

Virtual account is a sub-account linked to the Collection account of Coporate. The structure of virtual accounts is flexible and associated with Coporate's management needs. When the money is credited to the virtual account, VPBank's system will send a real-time notification to the Coporate's system to reconcile automatically.

Cash management products

Internet banking

Coporate Internet Banking Service helps corporate customers to make transactions anytime and anywhere with internet-connected devices

Cash management products

Host to host

VPBank's system connects directly to the Coporate's system, as soon as the payment is approved on the Coporate's system, it will be sent to VPBank via API to transfer money to the beneficiary

Cash management products

At VPBank's counters

Coporate clients submit Payment Order at VPBank's counter to execute money transfer transactions. VPBank's counters can provide payment services for single transactions or batch payments

Ưu Đãi

Xem thêm

Thẻ ưu đãi

Nhận xét từ khách hàng

not-mobile
Nguyễn Như Mai
Tôi rất hài lòng với thẻ tín dụng VPBank MC2 vì vừa được hưởng ưu đãi nhiều, lại vừa được bảo hiểm thẻ tín dụng.
Xem thêm
not-mobile
Hoàng Hà
Là một người đam mê du lịch và thích được tích điểm dặm bay, thẻ tín dụng VPBank Visa Signature Travel Miles thật sự là lựa chọn phù hợp
Đọc Thêm
not-mobile
Đoàn Trí
Thẻ VPBank Number 1 là sự lựa chọn hoàn hảo với một sinh viên như tôi, lúc nào cần là được rút tiền mặt miễn phí.
Xem thêm

Giải thưởng

VPBank đạt 10 giải thưởng và chứng nhận trong năm 2022