Dịch vụ thanh toán lương sử dụng chứng từ điện tử E-Payroll | VPBank

Dịch vụ thanh toán lương sử dụng chứng từ điện tử E-Payroll

Dễ dàng thanh toán lương hàng tháng

(5,001 Đánh giá)

Chi tiết

Dịch vụ thanh toán lương sử dụng chứng từ điện tử E-Payroll giúp khách hàng doanh nghiệp thanh toán lương hàng tháng dễ dàng hơn, nhanh gọn hơn.
  • Dịch vụ thanh toán lương sử dụng chứng từ điện tử E-payroll giúp các giao dịch thanh toán lương được thực hiện hoàn toàn trên lệnh thanh toán lương kiêm ủy nhiệm chi điện tử có gắn chữ ký số.

  • Khách hàng doanh nghiệp không cần phải ra tận quầy giao dịch để thực hiện lệnh thanh toán lương như trước, mà chỉ cần gửi giấy tờ có chữ ký điện tử đã đăng ký với cơ quan nhà nước và với VPBank để xác thực lệnh chuyển tiền.

  • Nhanh chóng, chính xác, an toàn

  • Tiết kiệm thời gian, nguồn lực cho doanh nghiệp

  • Triển khai trên toàn hệ thống VPBank

  • Khách hàng doanh nghiệp Khách hàng có tài khoản giao dịch tại VPBank

  • Khách hàng có chứng thư số doanh nghiệp

  • Khách hàng có đơn đăng ký và hợp đồng Dịch vụ thanh toán lương gắn chữ ký số.

  • Vui lòng liên hệ Chi nhánh VPBank gần nhất để được tư vấn cụ thể