Sản phẩm Ngoại hối kỳ hạn | VPBank

Sản phẩm Ngoại hối kỳ hạn

Đảm bảo tối đa lợi nhuận doanh nghiệp

(5,001 Đánh giá)

Chi tiết

Sản phẩm ngoại hối kỳ hạn là dịch vụ giúp doanh nghiệp giao dịch thương mại quốc tế loại trừ các yếu tố rủi ro để đảm bảo lợi nhuận của phương án kinh doanh
  • Hợp đồng kỳ hạn được định nghĩa là một hợp đồng đáo hạn sau hai ngày làm việc. Hợp đồng này được thực hiện vào ngày đáo hạn

  • Hợp đồng kỳ hạn có thể dùng cho bất kỳ hai loại ngoại tệ khác nhau, mặc dù phần lớn các hợp đồng kỳ hạn đều gồm một loại ngoại tệ so với USD

  • Doanh nghiệp xuất nhập khẩu luôn có xu hướng giảm thiểu rủi ro tỷ giá ngoại tệ bằng xác định tỉ giá ngoại tệ ngay từ ngày ký hợp đồng. Hợp đồng ngoại hối kỳ hạn của VPbank giúp doanh nghiệp giao dịch thương mại quốc tế loại trừ các rủi ro để đảm bảo lợi nhuận của phương án kinh doanh

  • Khách hàng là doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ tại VPBank

  • Vui lòng liên hệ chi nhánh VPBank gần nhất hoặc hotline 1900545415 để biết thêm thông tin chi tiết