Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng | VPBank

Tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng

Giải pháp tài chính cho doanh nghiệp

(5,001 Đánh giá)

Chi tiết

Dịch vụ tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng của VPBank sẽ giúp doanh nghiệp đảm bảo nhu cầu vốn kinh doanh tại mọi thời điểm với phương thức thanh toán đa dạng, tỷ lệ tài trợ cao, linh hoạt
  • Tài trợ bổ sung vốn lưu động để sản xuất, gia công, chế biến, kinh doanh hàng xuất khẩu

  • Tài trợ các hợp đồng xuất khẩu với nhiều phương thức thanh toán khác nhau: T/T, D/P, D/A, L/C,CAD

  • Tài trợ linh hoạt từ khi thu mua nguyên vật liệu cho đến khi nhận được tiền thanh toán của đối tác nhập khẩu

  • Tỷ lệ tài trợ cao

  • Quý doanh nghiệp được cấp hạn mức tín dụng để có thể sử dụng một cách chủ động và thuận tiện

  • Khách hàng là doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng

  • Phương án sử dụng vốn.

  • Hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp.

  • Hồ sơ tài sản bảo đảm.

  • Các giấy tờ khác có liên quan theo quy định của VPBank.