Dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn | VPBank

Dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn

Giải pháp tài chính linh hoạt cho doanh nghiệp

(5,001 Đánh giá)

Chi tiết

Dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn mang đến cho khách hàng doanh nghiệp nguồn thu nhập thường xuyên, đều đặn theo định kỳ lãi đã chọn, đảm bảo hoạt động kinh doanh hoặc các nhu cầu chi trả thường xuyên khác.
  • Tiết kiệm thường: Là hình thức gửi tiết kiệm mà khách hàng gửi tiền theo phương thức “gửi 1 lần, rút 1 lần” (trừ tiết kiệm không kỳ hạn thì có thể gửi nhiều lần, rút nhiều lần tùy ý).

  • Tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ: Là hình thức gửi tiết kiệm mà khách hàng gửi tiền một lần, rút gốc một lần vào cuối kỳ và rút lãi theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, hoặc hàng năm.

  • Dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn giúp khách hàng gửi tiết kiệm có nguồn thu nhập thường xuyên, đều đặn theo định kỳ lãi đã chọn

  • Phương thức trả lãi:

    - Không kỳ hạn: trả lãi mỗi tháng một lần vào một ngày nhất định trong tháng;
    - Có kỳ hạn: trả một lần toàn bộ tiền lãi vào ngày kết thúc kỳ hạn gửi, hoặc ngày khách hàng tất toán sổ tiết kiệm trước hạn.
  • Các khách hàng doanh nghiệp/tổ chức muốn có nguồn thu nhập thường xuyên để chi trả cho các hoạt động kinh doanh hoặc các nhu cầu chi thường xuyên khác Kỳ hạn tiết kiệm Không kỳ hạn và có kỳ hạn

  • Vui lòng liên hệ Chi nhánh VPBank gần nhất để được tư vấn cụ thể