Tài Trợ Nhà Phân Phối Đại Lý

Tài trợ nhà phân phối đại lý

Giải pháp tài chính cho nhà phân phối/đại lý

(5,002 Đánh giá)

Chi tiết

Chương trình tài trợ Nhà phân phối/ Đại lý dành cho đối tượng khách hàng là chuỗi các nhà phân phối và đại lý thông qua các hình thức tài trợ phong phú nhằm mục đích hỗ trợ khách hàng trong thanh toán để giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm chi phí
 • Các doanh nghiệp Việt Nam mua hàng từ Người bán để phân phối lại trong nước, có nhu cầu được cấp tín dụng bởi VPBank và được Người bán giới thiệu để tham gia vào Chương trình. Các nhà phân phối/ đại lý được giới thiệu tham gia chương trình có mối quan hệ kinh doanh hiệu quả và lâu bền với các nhà cung cấp.

 • Các nhà cung cấp trong chương trình tài trợ nhà phân phối/ đại lý là những doanh nghiệp bán hàng trong quan hệ giao dịch với các nhà phân phối/ đại lý.

 • Các hình thức tài trợ của chương trình tài trợ nhà phân phối/đại lý VPBank bao gồm:

  - Cấp hạn mức cho nhà phân phối/đại lý để mở L/C cho Người bán thụ hưởng.
  - Cấp hạn mức bảo lãnh cho nhà phân phối/đại lý để phát hành bảo lãnh thanh toán cho người bán thụ hưởng.
  - Tài trợ vốn vay cho nhà phân phối/đại lý để thanh toán các cho các hợp đồng mua bán, đơn đặt hàng, hoặc các hóa đơn mua bán với người bán.
 • Đối với Người bán:
  - Giảm rủi ro thanh toán đối với các khoản phải thu
  - Chuyển từ công nợ sang tiền mặt nhanh
  - Tiết kiệm chi phí quản lý tiền mặt và chi phí để theo dõi và thu nợ tiền hàng
  - Ngân hàng thẩm định tín dụng một cách chính thức đối với nhà phân phối/đại lý
 • Đối với Nhà phân phối/ Đại lý:
  - Thời hạn tín dụng cho nhà phân phối/đại lý có thể được kéo dài hơn so với thời hạn tín dụng chỉ do Người bán cung cấp
  - Có thể tăng giá trị hạn mức tín dụng cho nhà phân phối/đại lý vào thời điểm mùa vụ
  - Tăng doanh số bán hàng do tăng khả năng trữ hàng
  - Xây dựng được kênh bán hàng ổn định
  - Tăng sức cạnh tranh
 • Khách hàng là doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ tại VPBank

 • Vui lòng liên hệ chi nhánh VPBank gần nhất hoặc hotline 1900545415 để biết thêm thông tin chi tiết