Bảo lãnh đối ứng | VPBank

Bảo lãnh đối ứng

Gia tăng uy tín với đối tác

(5,004 Đánh giá)

Chi tiết

Bảo lãnh đối ứng là dịch vụ cấp bảo lãnh do VPBank triển khai với mục đích cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính cho bên bảo lãnh trong trường hợp bên bảo lãnh phải trả thay cho doanh nghiệp
 • Nội dung cấp bảo lãnh đối ứng là cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính cho bên bảo lãnh trong trường hợp bên bảo lãnh phải trả thay cho doanh nghiệp.

 • Được bảo đảm nghĩa vụ bởi một Ngân hàng có uy tín, thương hiệu tốt trên thị trường

 • Được tư vấn miễn phí về thủ tục, các loại bảo lãnh và hình thức bảo lãnh phù hợp với nhu cầu của khách hàng, tạo điều kiện tối đa để khách hàng có phương án bảo lãnh tối ưu nhất

 • Được áp dụng mức phí bảo lãnh cạnh tranh

 • Được phục vụ nhanh chóng với thủ tục đơn giản, thuận tiện

 • Áp dụng với tất cả các doanh nghiệp lớn trong nước và nước ngoài

 • Mẫu Cam kết bảo lãnh
  - Cam kết bảo lãnh do VPBank phát hành được in trên phôi đặc biệt do VPBank quy định
  - Phôi Cam kết bảo lãnh được thiết kế với 03 yếu tố bảo an chống làm giả, bao gồm: Logo VPBank in chìm
  - Số serial in sẵn trên từng tờ phôi cam kết bảo lãnh;
  - Số giao dịch tham chiếu duy nhất đối với mỗi cam kết bảo lãnh được phát hành.
 • Thẩm quyền ký văn bản bảo lãnh:
  Văn bản bảo lãnh của VPBank được ký đồng thời bởi 03 cấp có thẩm quyền, cụ thể bao gồm:
  - Người đại diện theo pháp luật của VPBank;
  - Người quản lý rủi ro hoạt động bảo lãnh của VPBank;
  - Người thẩm định khoản bảo lãnh của VPBank.
 • Xác nhận hiệu lực của Cam kết bảo lãnh:
  Khi nhận được Cam kết bảo lãnh do VPBank phát hành, khách hàng lưu ý kiểm tra kỹ thông qua các dấu hiệu nhận biết nêu trên để đảm bảo tính hiệu lực và pháp lý của Cam kết bảo lãnh.