Bảo lãnh thuế | VPBank

Bảo lãnh thuế

Hỗ trợ nộp thay thuế cho doanh nghiệp

(5,000 Đánh giá)

Chi tiết

Bảo lãnh thuế là dịch vụ mà VPBank triển khai với mục đích hỗ trợ, nộp thay cho khách hàng doanh nghiệp các khoản thuế xuất/ nhập khẩu giúp doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh
 • Sản phẩm bảo lãnh thuế là cam kết của VPBank đối với cơ quan quản lý thuế về việc nộp thay cho khách hàng các khoản thuế xuất/nhập khẩu nếu hết thời gian bảo lãnh mà khách hàng không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

 • Rút ngắn thời gian lưu hàng hoá tại cơ quan Hải quan

 • Quý khách sẽ chủ động được nguồn vốn chi trả và thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế

 • VPBank sẽ hỗ trợ chứng từ trong trường hợp làm thủ tục miễn, giảm, hoàn hoặc gia hạn nộp thuế

 • Được VPBank xem xét cho vay thanh toán thuế

 • Áp dụng với tất cả các doanh nghiệp lớn trong nước và nước ngoài

 • Mẫu Cam kết bảo lãnh
  - Cam kết bảo lãnh do VPBank phát hành được in trên phôi đặc biệt do VPBank quy định
  - Phôi Cam kết bảo lãnh được thiết kế với 03 yếu tố bảo an chống làm giả, bao gồm: Logo VPBank in chìm
  - Số serial in sẵn trên từng tờ phôi cam kết bảo lãnh;
  - Số giao dịch tham chiếu duy nhất đối với mỗi cam kết bảo lãnh được phát hành.
 • Thẩm quyền ký văn bản bảo lãnh:
  Văn bản bảo lãnh của VPBank được ký đồng thời bởi 03 cấp có thẩm quyền, cụ thể bao gồm:
  - Người đại diện theo pháp luật của VPBank;
  - Người quản lý rủi ro hoạt động bảo lãnh của VPBank;
  - Người thẩm định khoản bảo lãnh của VPBank.
 • Xác nhận hiệu lực của Cam kết bảo lãnh:
  Khi nhận được Cam kết bảo lãnh do VPBank phát hành, khách hàng lưu ý kiểm tra kỹ thông qua các dấu hiệu nhận biết nêu trên để đảm bảo tính hiệu lực và pháp lý của Cam kết bảo lãnh.