Nhờ thu chứng từ NK (D/A, D/P)
Giới thiệu chung

Nhờ thu chứng từ nhập khẩu là hình thức doanh nghiệp nhập khẩu ủy quyền cho ngân hàng nhận, kiểm tra, thông báo chứng từ do ngân hàng của doanh nghiệp xuất khẩu chuyển đến và thanh toán tiền theo yêu cầu của doanh nghiệp nhập khẩu.

Đặc điểm
  • VPBank nhận, kiểm tra, thông báo chứng từ đến từ Ngân hàng nước ngoài cùng với các điều kiện đi kèm và thực hiện các lệnh thanh tóan theo chỉ dẫn của Ngân hàng nước ngoài.Cụ thể là sau khi hàng được gửi đi, nhà cung cấp sẽ trình các chứng từ cần thiết cùng với chỉ thị nhờ thu tới ngân hàng của họ, tiếp theo đó bộ chứng từ này sẽ được chuyển tới VPBank để được thanh toán.
  • Có hai phương thức:
    • Nhờ thu trả ngay (D/P): quý khách cần thanh toán toàn bộ giá trị để được nhận bộ chứng từ nhập khẩu. 
    • Nhờ thu trả chậm (D/A): quý khách cam kết thanh toán để được nhận bộ chứng từ. Nhà cung cấp sẽ được thanh toán ngay khi tài khoản của quý khách được khi nợ.
Lợi ích
  • Phương thức thanh toán quốc tế tiết kiệm và an toàn giúp doanh nghiệp được phép nhận hàng trước khi thanh toán.
  • Giảm thiểu rủi ro thanh toán cho nhà cung cấp với chi phí tối thiểu cho doanh nghiệp, nhà cung cấp sẽ được thanh toán ngay khi tài khoản của doanh nghiệp được khi nợ.
Liên hệ
  • Trung tâm dịch vụ KH Miền Bắc: 04 39385111
  • Trung tâm dịch vụ KH Miền Nam: 08 38216473
Chat với VPBank