Bảo lãnh dự thầu
Giới thiệu chung

Bảo lãnh dự thầu là sản phẩm VPBank triển khai với mong muốn khách hàng có thể đáp ứng được các yêu cầu về bảo lãnh của bên thứ ba và nâng cao mức độ uy tín, tin cậy khi sử dụng dịch vụ bảo lãnh của VPBank

Đặc điểm

Mục đích của bảo lãnh dự thầu là sự đảm bảo của ngân hàng về sự bồi thường trong phạm vi số tiền trong giấy bảo lãnh nếu bên đề nghị bảo lãnh từ chối ký kết hợp đồng mà đã trúng thầu, rút tiền dự thầu trước ngày quy định hoặc không có khả năng chứng tỏ đảm bảo làm việc cho nhà thầu sau khi hợp đồng ký kết

Lợi ích
  • Giúp cho khách hàng có đủ điều kiện để tham gia vào một giao dịch đấu thầu mà việc dự thầu phải có bảo lãnh của ngân hàng là bắt buộc
  • Giúp tăng độ tin cậy của khách hàng với đối tác của mình bằng bảo lãnh từ một ngân hàng có uy tín
  • Thủ tục phát hành bảo lãnh đơn giản, nhanh chóng, yêu cầu về ký quỹ và tài sản đảm bảo hợp lý, linh hoạt
Liên hệ
  •   Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Miền Bắc  : 04.7302.5555
  •   Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Miền Nam: 08.7302.5555
     
Chat với VPBank