Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
Giới thiệu chung

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là sản phẩm VPBank triển khai với mục đích giúp cho khách hàng đáp ứng được yêu cầu của người mua trong trường hợp người mua yêu cầu phải có bảo lãnh của ngân hàng.

Đặc điểm

Là sự bảo đảm bồi hoàn cho người thụ hưởng bảo lãnh trong trường hợp nếu bên đối tác không thực hiện nghĩa vụ của mình trong hợp đồng ( ví dụ: cung cấp dịch vụ, hiệu suất làm việc...) ,số tiền trong bảo lãnh thực hiện hợp đồng phải được sự đồng ý của các bên.

Lợi ích
  • Giúp cho khách hàng (người bán) đáp ứng được yêu cầu của người mua trong trường hợp người mua yêu cầu phải có bảo lãnh của ngân hàng
  • Giúp tăng độ tin cậy của khách hàng với đối tác của mình bằng bảo lãnh từ một ngân hàng có uy tín
  • Thủ tục phát hành bảo lãnh đơn giản, nhanh chóng, yêu cầu về ký quỹ và tài sản đảm bảo hợp lý, linh hoạt
Liên hệ
  •   Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Miền Bắc  : 04.7302.5555
  •   Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Miền Nam: 08.7302.5555
     
Chat với VPBank