Thủ tục để đăng ký Ngân hàng trực tuyến Doanh nghiệp?

  • Đầu tiên Quý khách hàng phải mở tài khoản tại VPBank (nếu Quý khách hàng đã có tài khoản tại VPBank thì xin bỏ qua bước này). 
  • Tiếp đó, Quý khách thực hiện đăng ký dịch vụ Ngân hàng Điện tử như sau: Điền đầy đủ các thông tin vào Đơn đăng ký dịch vụ Ngân hàng trực tuyến doanh nghiệp lớn được tải trên website của VPBank kèm theo bản photo CMTND/hộ chiếu của những người đại diện cho doanh nghiệp sử dụng dịch vụ Ngân hàng trực tuyến (Quý khách vui lòng mang theo bản gốc để đối chiếu), sau đó chuyển cho cán bộ quan hệ khách hàng hoặc cán bộ Trung tâm DVKH doanh nghiệp lớn. 
  • Quý khách hàng ký Hợp đồng sử dụng dịch vụ Ngân hàng trực tuyến doanh nghiệp lớn.
 
Lưu ý: Khi Quý khách hàng đăng ký dịch vụ Ngân hàng trực tuyến doanh nghiệp lớn thì tên truy cập phải tuân thủ các nguyên tắc sau: Tên truy cập chỉ bao gồm các ký tự số hoặc chữ viết liền không khoảng trắng hoặc dấu chấm (không cho phép có ký tự khác) và không bắt đầu bằng số, không trùng với các tên truy cập của các Khách hàng khác đã tồn tại trên i2b (để tránh trùng tốt nhất là lấy tên full hoặc tên viết tắt của họ có kèm tên viết tắt của công ty: thí dụ khách hàng là công ty ACB, người dùng tên là Nguyễn Việt Hùng thì nên lấy username là hungacb hoặc nguyenviethungacb v..v..).
Chat với VPBank