Khung tín dụng xanh | VPBank

Phát triển bền vững

Khung Tài chính Xã hội

VPBank đã ban hành một khuôn khổ đưa ra các hướng dẫn về cách thức sử dụng số tiền thu được từ khoản vay xã hội để tài trợ cho các Dự án có tác động xã hội tích cực.

Thực hiện định hướng chiến lược phát triển bền vững của Chính phủ Việt Nam, VPBank cam kết hỗ trợ cộng đồng địa phương bằng cách cung cấp các dịch vụ tài chính dễ tiếp cận cho khách hàng bán lẻ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ (“WE”), hộ kinh doanh hoặc các doanh nghiệp MSME. Ngân hàng dành ưu tiên chiến lược cho MSME và các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, đồng thời đưa ra một số giải pháp tài chính và dịch vụ số tiên tiến nhằm đơn giản hóa quy trình đăng ký và sàng lọc tín dụng cho các MSME và doanh nhân nữ trên toàn quốc. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ hướng tới việc hỗ trợ cộng đồng địa phương tiếp cận nhà ở xã hội, hỗ trợ nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông và thông tin liên lạc, cung cấp nước sạch và cải thiện điều kiện vệ sinh ở các khu vực kém phát triển, hỗ trợ trẻ em và người khuyết tật tiếp cận được với nền giáo dục toàn diện.

Trong tương lai, VPBank dự định tham gia vào lĩnh vực tài chính xã hội một cách có tập trung để phát triển danh mục tài sản tài chính xã hội của mình và sẽ thực hiện điều đó thông qua Khung tài chính xã hội (“Khung”). Khuôn khổ này sẽ phù hợp với Nguyên tắc Trái phiếu xã hội 2022 của Hiệp hội thị trường vốn quốc tế (International Capital Market Association - “ICMA”) và Hiệp hội thị trường Tín dụng (Loan Market Association - “LMA”), Nguyên tắc tài chính xã hội 2021 của Hiệp hội Thị Tín dụng Châu Á Thái Bình Dương (Asia Pacific Loan Market Association - “APLMA”) và Hiệp hội kinh doanh và cho vay hợp vốn (Loan Syndication and Trading Association - “LSTA”).

Khung này đưa ra các hướng dẫn cho VPBank về cách sử dụng số tiền thu được từ khoản vay để xây dựng danh mục tài sản xã hội đồng thời phù hợp với 04 cấu phần:

  1. Mục đích sử dụng vốn vay,
  2. Quy trình Đánh giá và Lựa chọn dự án
  3. Quản lý sử dụng vốn vay
  4. Báo cáo

Chi tiết văn bản xem tại ĐÂY

VPBank NEO