Khung tín dụng xanh | VPBank

Phát triển bền vững

Khung tín dụng xanh

VPBank đã ban hành Khung Tín dụng Xanh nhằm đưa ra quy trình sử dụng và quản lý nguồn vốn vay xanh để cho vay các dự án đáp ứng tiêu chí xanh.

Tháng 05/2020, VPBank đã chính thức công bố chương trình Tín dụng xanh dành cho các khách hàng thỏa mãn các tiêu chí xanh (là các khoản vay tài trợ dự án, hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng với mục tiêu chống biến đổi khí hậu, giảm phát thải carbon và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế bền vững, thân thiện với môi trường).

Chương trình này được áp dụng cho các khách hàng có nhu cầu vay vốn với mục đích đầu tư cho các kế hoạch, dự án thân thiện với môi trường, có thể kể đến các ngành như: Năng lượng tái tạo (Renewable Energy); Sản xuất điện hiệu quả và giảm phát thải carbon; Sử dụng năng lượng hiệu quả (Energy Efficiency); Tòa nhà có Chứng chỉ xanh (Green Buildings); Sử dụng nguồn nước hiệu quả (Water Efficiency); Xử lý chất thải; Nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất bền vững; Ngăn chặn và kiểm soát ô nhiễm;…

Để hỗ trợ tăng trưởng danh mục tài sản xanh, VPBank đã lên phương án vay các Khoản vay Xanh. Các khoản vay này dựa trên khuôn khổ Nguyên tắc Tín dụng xanh 2018 (GLP 2018) do Hiệp hội thị trường Tín dụng (Loan Market Association - “LMA”) và Hiệp hội thị trường Tín dụng châu Á Thái Bình Dương (Asia Pacific Loan Market Association - “APLMA”) đồng ban hành.

Theo đó, VPbank đã ban hành Khung Tín dụng xanh nhằm đưa ra quy trình sử dụng và quản lý nguồn vốn vay xanh trong quá trình cho vay các dự án đáp ứng tiêu chí xanh.
Khung tín dụng xanh được xây dựng dựa trên 04 tiêu chí của Nguyên tắc Tín dụng xanh 2018:

(i) Mục đích sử dụng vốn vay
(ii) Quy trình Đánh giá và lựa chọn dự án
(iii) Quản lý sử dụng vốn vay
(iv) Báo cáo

Chi tiết văn bản xem tại đây.

VPBank NEO