Công bố thông tin tài chính liên quan đến khí hậu năm 2022 | VPBank

Phát triển bền vững

Công bố thông tin tài chính liên quan đến khí hậu năm 2022

Lực lượng Đặc nhiệm về Công bố thông tin tài chính liên quan đến khí hậu (TCFD) đã đưa ra các khuyến nghị về công bố thông tin nhằm giúp các tổ chức xây dựng báo cáo khí hậu đáp ứng kỳ vọng gia tăng của nhà đầu tư, hướng tới mục tiêu phân bổ các nguồn lực tài chính hiệu quả hơn. Hội nhập với xu hướng toàn cầu, VPBank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam định kỳ hằng năm xây dựng và công bố báo cáo TCFD.

Những nỗ lực toàn cầu chống biến đổi khí hậu đang liên tục được đẩy mạnh. Tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc lần thứ 26 (COP26), Chính phủ Việt Nam đã đưa ra các cam kết về giảm 30% tổng lượng phát thải khí metan vào năm 2030 và tổng lượng phát thải khí nhà kính quốc gia đạt mức phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, đồng thời tái khẳng định cam kết mạnh mẽ này tại COP27. Con đường tiến tới trung hòa carbon đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của các chủ thể khác nhau trong nền kinh tế, do vậy, hệ thống ngân hàng cần đóng vai trò trung tâm chuyển hướng dòng vốn thoái dần khỏi các ngành phát thải nhiều để tập trung vào các sáng kiến nhằm chống biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, Lực lượng Đặc nhiệm về Công bố thông tin tài chính liên quan đến khí hậu (TCFD) đã đưa ra các khuyến nghị về công bố thông tin nhằm giúp các tổ chức xây dựng báo cáo khí hậu đáp ứng kỳ vọng gia tăng của nhà đầu tư, hướng tới mục tiêu phân bổ các nguồn lực tài chính hiệu quả hơn. Hội nhập với xu hướng toàn cầu, VPBank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam định kỳ hằng năm xây dựng và công bố báo cáo TCFD với báo cáo đầu tiên cho năm tài chính 2021 được công bố vào tháng 8/2022. Báo cáo đã đáp ứng được cơ bản các khuyến nghị của TCFD theo kết quả rà soát của đơn vị đánh giá độc lập.

Báo cáo được xây dựng nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan về các hành động triển khai để quản lý rủi ro và cơ hội một cách nhất quán và minh bạch cho các bên liên quan. VPBank đang từng bước nỗ lực xây dựng các công cụ, phương pháp đo lường để dự báo tác động tài chính của biến đổi khí hậu tới nền kinh tế nói chung và hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói riêng. Kết quả dự báo sẽ là cơ sở để VPBank đưa ra quyết định chiến lược sáng suốt đối với việc quản lý rủi ro cũng như tăng cường nhận thức về các cơ hội kinh doanh liên quan. Mục tiêu cuối cùng nhằm giúp ngân hàng sử dụng nguồn lực tài chính một cách có trách nhiệm để đồng hành cùng khách hàng trong hành trình chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải carbon thấp.

Việc hoàn thành mục tiêu phát thải ròng bằng “0” và đánh giá chính xác các rủi ro và cơ hội khí hậu có thể sẽ vượt xa khỏi sự nỗ lực đơn lẻ của một vài ngân hàng hoặc doanh nghiệp cụ thể. Một tương lai bền vững chỉ có thể được hiện thực hóa khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa khu vực công và tư nhân. VPBank khuyến khích các bên liên quan bao gồm khách hàng và đối tác đưa ra các ý kiến đóng góp xây dựng, đồng thời nỗ lực tạo dựng sự hiểu biết lẫn nhau, cụ thể, khách hàng hiểu được cách tiếp cận của ngân hàng đối với vấn đề biến đổi khí hậu cũng như ngân hàng hiểu được cách khách hàng đang đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu của Thỏa thuận Paris và giảm phát thải khí nhà kính.

Chi tiết báo cáo xem tại đây.

VPBank NEO