Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận và xử lý ý kiến từ bên ngoài về môi trường và xã hội | VPBank

Phát triển bền vững

Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận và xử lý ý kiến từ bên ngoài về môi trường và xã hội

Nhằm đảm bảo các ý kiến từ bên ngoài về môi trường và xã hội của VPBank và khách hàng của VPBank được kịp thời tiếp nhận, xử lý, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế, VPBankban hành Hướng dẫn tiếp nhận và xử lý ý kiến từ bên ngoài về môi trường và xã hội số 45/2017/HD-TGĐ.

VPBank vừa ban hành Hướng dẫn tiếp nhận và xử lý ý kiến từ bên ngoài về môi trường và xã hội số 45/2017/HD-TGĐ. Hướng dẫn được xây dựng nhằm đảm bảo các ý kiến từ bên ngoài về môi trường và xã hội của VPBank và khách hàng của VPBank được kịp thời tiếp nhận, xử lý, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.

VPBank xin thông báo một số nội dung chính của Hướng dẫn để các cá nhân, tổ chức bên ngoài được biết như sau:

1. Các kênh tiếp nhận ý kiến:

a) Các kênh trực tiếp :

- Email: moitruongxahoi@vpbank.com.vn  

- Địa chỉ: Phòng Môi trường và Xã hội - Khối PC&KSTT, Tầng 16, Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

b) Các kênh gián tiếp: 

- Đường dây nóng của Chăm sóc và dịch vụ khách hàng 24/7: 0439288880/1900545415 

- Email: customercare@vpb.com.vn

- Các kênh khác theo quy định của VPBank trong từng thời kỳ

2.  Hướng dẫn đối với người gửi ý kiến:

a) Nếu ý kiến liên quan đến khách hàng của VPBank, trước tiên người gửi nên làm việc trực tiếp với khách hàng. Trường hợp người gửi không được khách hàng giải quyết thỏa đáng thì có thể gửi ý kiến tới VPBank và cung cấp các thông tin theo Phiếu ý kiến về môi trường và xã hội (bấm vào đây để tải file).

b) Người gửi Phiếu ý kiến về môi trường và xã hội tới VPBank được đề nghị ưu tiên dùng các kênh trực tiếp nhưng không loại trừ việc dùng các kênh gián tiếp đã được nêu ở trên.

c) Việc gửi ý kiến là hoàn toàn miễn phí, không sợ bị trả thù. Người gửi có thể yêu cầu VPBank không tiết lộ danh tính cho khách hàng nếu không được cho phép trước.

 

VPBank NEO