Chứng nhận theo Đạo luật Ái Quốc | VPBank

Hệ Thống Kiểm Soát Tuân Thủ

Chứng nhận theo Đạo luật Ái Quốc

Theo quy định của Đạo luật Ái quốc Hoa Kỳ (U.S. Patriot Act), bất kỳ ngân hàng nước ngoài nào có duy trì một tài khoản ngân hàng đại lý tại Hoa Kỳ phải hoàn thành chứng nhận U.S. Patriot Act Certification.

Theo quy định của Đạo luật Ái quốc Hoa Kỳ (U.S. Patriot Act), bất kỳ ngân hàng nước ngoài nào có duy trì một tài khoản ngân hàng đại lý tại Hoa Kỳ phải hoàn thành chứng nhận U.S. Patriot Act Certification.

Văn bản này sẽ giúp cho các Khách hàng, đối tác, đặc biệt là các đối tác Hoa Kỳ đã, đang hoặc có ý định thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý với VPBank có thể thuận tiện tra cứu.

Chi tiết văn bản xem tại  đây.

 

VPBank NEO