VPBank bổ sung 3 sản phẩm gửi tiết kiệm trực tuyến

Với mong muốn mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng, VPBank vừa bổ sung tính năng tiết kiệm trực tuyến dành cho 3 hình thức: Tiết kiệm lãi trả trước, tiết kiệm lãi định kỳ và tiết kiệm bảo toàn Thịnh Vượng.  

Ngoài hai sản phẩm tiết kiệm online hiện hữu là Tiết kiệm thường và Tiết kiệm gửi góp (easy savings), khách hàng sẽ có thêm nhiều lựa chọn gửi tiết kiệm phù hợp với mục đích khác nhau trên kênh VPBank Online (https://online.vpbank.com.vn), gồm:

Tiết kiệm Trả lãi trước: Là hình thức khách hàng gửi tiết kiệm một lần, rút hết gốc vào cuối kỳ và nhận toàn bộ lãi suất ngay khi gửi tiền. Lãi suất tiết kiệm được áp dụng theo biểu lãi suất tương ứng do VPBank quy địng trong từng thời kỳ. 

Tiết kiệm lĩnh lãi định kỳ: Là hình thức khách hàng gửi tiết kiệm một lần, rút toàn bộ gốc vào cuối kỳ và rút lãi theo định kỳ 1 tháng, 1 Quý, 6 tháng hoặc hàng năm. Lãi suất tiết kiệm được áp dụng theo biểu lãi suất tương ứng do VPBank quy địng trong từng thời kỳ.

Tiết kiệm Bảo toàn Thịnh Vượng: Là hình thức gửi tiền có kỳ hạn, theo đó lãi suất tại thời điểm mở hoặc tái tục sổ tiết kiệm sẽ được bảo toàn trong suốt thời kỳ hạn gửi nếu lãi suất của sản phẩm giảm và sẽ được điều chỉnh tăng lên nếu lãi suất của sản phẩm tăng lên. 

Hướng dẫn gửi tiết kiệm trực tuyến tại đây.

Tìm hiểu thêm về sản phẩm tại đây.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ 1900 545 415 hoặc 04 3928 8880 truy cập Website: www.vpbank.com.vn.

 

VPBank NEO