Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 24 th
‹ 300 tr 5.2 7.25 7.35 7.8
300 tr -› <1 tỉ 5.4 7.65 7.55 8.0
1 tỉ -› <5 tỉ 5.5 7.85 7.65 8.2
5 tỉ -› <10 tỉ 5.5 7.85 7.65 8.3
≥ 10 tỷ 5.5 7.95 7.7 8.4
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 19/10/2019 - 16:18
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,135
23,155
23,255
EUR 25,502
25,678
26,362
GBP 29,631
29,859
30,341
JPY 210.12
211.66
216.27
AUD 15,562
15,669
16,146
SGD 16,749
16,783
17,236
Chat với VPBank