Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 5.0 6.2 6.8 7.3
100 tr -› 500 tr 5.1 6.3 6.8 7.4
500 tr -› 5 tỉ 5.1 6.3 6.9 7.5
5 tỉ -› 10 tỉ 5.2 6.5 7.0 7.6
≥ 10 tỷ 5.2 6.5 7.0 7.6
[ + Chi tiết ]
Ngày đăng: 27/06/2017 - 08:30
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 22,670
22,690
22,780
EUR 25,014
25,187
25,694
GBP 28,401
28,621
29,250
JPY 199.62
201.07
205.11
AUD 16,916
17,033
17,461
SGD 16,174
16,207
16,559