Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 4.8 6.7 6.95 7.4
100 tr -› 500 tr 4.9 6.9 7.05 7.6
500 tr -› 5 tỉ 4.9 7.0 7.05 7.7
5 tỉ -› 10 tỉ 5.0 7.0 7.05 7.8
≥ 10 tỷ 5.0 7.0 7.05 7.8
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 22/04/2019 - 09:07
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,140
23,160
23,260
EUR 25,657
25,834
26,569
GBP 29,619
29,847
30,467
JPY 204.02
205.51
209.17
AUD 16,270
16,383
16,768
SGD 16,938
16,972
17,286
Chat với VPBank