Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 4.6 6.2 6.6 6.7
100 tr -› 500 tr 4.6 6.2 6.6 6.7
500 tr -› 5 tỉ 4.8 6.3 6.7 6.8
5 tỉ -› 10 tỉ 4.9 6.4 6.8 6.9
≥ 10 tỷ 4.9 6.4 6.8 6.9
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 20/09/2018 - 09:05
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,230
23,250
23,350
EUR 26,767
26,952
27,440
GBP 30,080
30,312
30,900
JPY 204.25
205.74
209.44
AUD 16,591
16,706
17,090
SGD 16,805
16,839
17,174