Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 5.3 7.2 7.25 7.6
100 tr -› 500 tr 5.3 7.2 7.25 7.6
500 tr -› 5 tỉ 5.3 7.2 7.25 7.7
5 tỉ -› 10 tỉ 5.4 7.2 7.25 7.8
≥ 10 tỷ 5.4 7.2 7.25 7.8
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 18/01/2019 - 09:12
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,130
23,150
23,250
EUR 26,017
26,196
26,717
GBP 29,587
29,816
30,401
JPY 208.86
210.39
214.09
AUD 16,383
16,496
16,889
SGD 16,932
16,966
17,283
Chat với VPBank