Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 24 th
‹ 300 tr 4.5 6.7 6.8 6.9
300 tr -› <1 tỉ 4.6 6.9 7.0 7.1
1 tỉ -› <5 tỉ 4.65 6.9 7.0 7.1
5 tỉ -› <10 tỉ 4.65 7.0 7.1 7.2
≥ 10 tỷ 4.65 7.0 7.1 7.2
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 06/04/2020 - 09:05
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,330
23,350
23,530
EUR 24,947
25,119
25,803
GBP 28,124
28,342
29,026
JPY 211.01
212.56
218.19
AUD 13,785
13,881
14,460
SGD 16,088
16,121
16,469
Chat với VPBank