Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 4.8 6.7 6.95 7.4
100 tr -› 500 tr 4.9 6.9 7.05 7.6
500 tr -› 5 tỉ 4.9 7.0 7.05 7.7
5 tỉ -› 10 tỉ 5.0 7.0 7.05 7.8
≥ 10 tỷ 5.0 7.0 7.05 7.8
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 25/05/2019 - 09:05
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,320
23,340
23,450
EUR 25,780
25,958
26,703
GBP 29,280
29,505
30,023
JPY 210.19
211.73
216.44
AUD 15,850
15,960
16,445
SGD 16,728
16,762
17,286
Chat với VPBank