Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 300 tr 5.2 7.3 7.25 7.4
300 tr -› <1 tỉ 5.3 7.5 7.35 7.6
1 tỉ -› <5 tỉ 5.4 7.6 7.35 7.7
5 tỉ -› <10 tỉ 5.5 7.6 7.35 7.8
≥ 10 tỷ 5.5 7.6 7.35 7.8
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 22/08/2019 - 15:42
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,130
23,150
23,260
EUR 25,289
25,464
26,184
GBP 27,639
27,852
28,468
JPY 214.26
215.82
219.55
AUD 15,434
15,540
15,926
SGD 16,589
16,622
16,937
Chat với VPBank