Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 24 th
‹ 300 tr 4.6 7.1 7.05 7.3
300 tr -› <1 tỉ 4.7 7.3 7.15 7.5
1 tỉ -› <5 tỉ 4.8 7.5 7.3 7.7
5 tỉ -› <10 tỉ 4.9 7.5 7.3 7.8
≥ 10 tỷ 4.9 7.6 7.4 7.9
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 07/12/2019 - 16:27
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,110
23,130
23,230
EUR 25,215
25,389
26,072
GBP 29,973
30,204
30,691
JPY 209.52
211.06
215.68
AUD 15,504
15,612
16,089
SGD 16,776
16,810
17,263
Chat với VPBank