Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 24 th
‹ 300 tr 4.6 7.1 7.05 7.3
300 tr -› <1 tỉ 4.7 7.3 7.15 7.5
1 tỉ -› <5 tỉ 4.8 7.5 7.3 7.7
5 tỉ -› <10 tỉ 4.9 7.5 7.3 7.8
≥ 10 tỷ 4.9 7.6 7.4 7.9
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 26/02/2020 - 08:54
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,170
23,190
23,300
EUR 24,874
25,046
25,729
GBP 29,724
29,953
30,538
JPY 207.68
209.20
212.81
AUD 15,040
15,143
15,521
SGD 16,455
16,488
16,738
Chat với VPBank