Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 4.8 6.5 6.9 7.0
100 tr -› 500 tr 4.8 6.5 6.9 7.0
500 tr -› 5 tỉ 4.9 6.6 7.0 7.1
5 tỉ -› 10 tỉ 5.0 6.7 7.1 7.2
≥ 10 tỷ 5.0 6.7 7.1 7.2
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 18/08/2018 - 09:01
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,230
23,250
23,360
EUR 26,217
26,397
26,895
GBP 29,237
29,462
29,955
JPY 206.89
208.41
213.11
AUD 16,683
16,798
17,291
SGD 16,685
16,719
17,256