Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 24 th
‹ 300 tr 4.6 7.1 7.05 7.3
300 tr -› <1 tỉ 4.7 7.3 7.15 7.5
1 tỉ -› <5 tỉ 4.8 7.5 7.3 7.7
5 tỉ -› <10 tỉ 4.9 7.5 7.3 7.8
≥ 10 tỷ 4.9 7.6 7.4 7.9
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 27/02/2020 - 09:08
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,170
23,190
23,290
EUR 24,923
25,095
25,772
GBP 29,494
29,722
30,304
JPY 207.41
208.92
212.49
AUD 14,929
15,032
15,409
SGD 16,481
16,514
16,760
Chat với VPBank