Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 4.8 6.7 6.95 7.4
100 tr -› 500 tr 4.9 6.9 7.05 7.6
500 tr -› 5 tỉ 4.9 7.0 7.05 7.7
5 tỉ -› 10 tỉ 5.0 7.0 7.05 7.8
≥ 10 tỷ 5.0 7.0 7.05 7.8
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 24/05/2019 - 08:53
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,320
23,340
23,450
EUR 25,717
25,894
26,639
GBP 29,103
29,327
29,936
JPY 209.89
211.43
215.13
AUD 15,808
15,917
16,310
SGD 16,776
16,810
17,121
Chat với VPBank