Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 4.8 6.5 6.9 7.0
100 tr -› 500 tr 4.8 6.5 6.9 7.0
500 tr -› 5 tỉ 4.9 6.6 7.0 7.1
5 tỉ -› 10 tỉ 5.0 6.7 7.1 7.2
≥ 10 tỷ 5.0 6.7 7.1 7.2
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 21/07/2018 - 09:10
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 22,980
23,000
23,100
EUR 26,546
26,730
27,327
GBP 29,812
30,042
30,530
JPY 203.04
204.52
209.23
AUD 16,750
16,866
17,358
SGD 16,614
16,648
17,185