Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 4.7 6.0 6.7 7.2
100 tr -› 500 tr 4.8 6.1 6.7 7.3
500 tr -› 5 tỉ 4.8 6.1 6.8 7.4
5 tỉ -› 10 tỉ 4.9 6.3 6.9 7.5
≥ 10 tỷ 4.9 6.3 6.9 7.5
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 23/08/2017 - 08:45
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 22,670
22,690
22,770
EUR 26,285
26,466
26,972
GBP 28,589
28,810
29,433
JPY 203.71
205.20
209.32
AUD 17,592
17,713
18,147
SGD 16,470
16,503
16,854