Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 4.8 6.5 6.9 7.0
100 tr -› 500 tr 4.8 6.5 6.9 7.0
500 tr -› 5 tỉ 4.9 6.6 7.0 7.1
5 tỉ -› 10 tỉ 5.0 6.7 7.1 7.2
≥ 10 tỷ 5.0 6.7 7.1 7.2
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 21/08/2018 - 08:57
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,200
23,220
23,330
EUR 26,389
26,571
27,069
GBP 29,329
29,556
30,137
JPY 208.49
210.02
213.69
AUD 16,798
16,914
17,305
SGD 16,812
16,846
17,188