Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 24 th
‹ 300 tr 4.5 6.7 6.8 6.9
300 tr -› <1 tỉ 4.6 6.9 7.0 7.1
1 tỉ -› <5 tỉ 4.65 6.9 7.0 7.1
5 tỉ -› <10 tỉ 4.65 7.0 7.1 7.2
≥ 10 tỷ 4.65 7.0 7.1 7.2
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 08/04/2020 - 09:02
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,370
23,390
23,570
EUR 25,125
25,299
25,976
GBP 28,375
28,595
29,280
JPY 211.47
213.03
218.62
AUD 14,075
14,172
14,750
SGD 16,261
16,294
16,643
Chat với VPBank