Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 5.3 7.0 7.05 7.6
100 tr -› 500 tr 5.3 7.0 7.05 7.6
500 tr -› 5 tỉ 5.3 7.0 7.05 7.7
5 tỉ -› 10 tỉ 5.4 7.0 7.05 7.8
≥ 10 tỷ 5.4 7.0 7.05 7.8
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 18/02/2019 - 08:54
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,130
23,150
23,250
EUR 25,822
26,000
26,712
GBP 29,427
29,655
30,235
JPY 206.49
208.00
211.69
AUD 16,280
16,393
16,778
SGD 16,924
16,958
17,275
Chat với VPBank