Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 24 th
‹ 300 tr 4.6 7.1 7.05 7.3
300 tr -› <1 tỉ 4.7 7.3 7.15 7.5
1 tỉ -› <5 tỉ 4.8 7.5 7.3 7.7
5 tỉ -› <10 tỉ 4.9 7.5 7.3 7.8
≥ 10 tỷ 4.9 7.6 7.4 7.9
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 12/12/2019 - 15:57
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,100
23,120
23,220
EUR 25,388
25,563
26,239
GBP 30,079
30,311
30,888
JPY 210.16
211.70
215.32
AUD 15,640
15,748
16,132
SGD 16,928
16,962
17,211
Chat với VPBank