Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 5.3 7.0 7.05 7.6
100 tr -› 500 tr 5.3 7.0 7.05 7.6
500 tr -› 5 tỉ 5.3 7.0 7.05 7.7
5 tỉ -› 10 tỉ 5.4 7.0 7.05 7.8
≥ 10 tỷ 5.4 7.0 7.05 7.8
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 21/01/2019 - 08:50
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,130
23,150
23,250
EUR 25,975
26,154
26,673
GBP 29,325
29,551
30,134
JPY 208.46
209.98
213.68
AUD 16,291
16,404
16,789
SGD 16,892
16,926
17,243
Chat với VPBank