Sản phẩm SME

Sản phẩm vay chuyên biệt cho phân khúc Micro SME

Lần đầu tiên trên thị trường, doanh nghiệp siêu nhỏ có thể dễ dàng và nhanh chóng vay vốn từ Ngân hàng phục vụ cho mục đích vay đa dạng.

Chat với VPBank