Bí Kíp Và Chia Sẻ

Khuyến cáo khách hàng nâng cao cảnh giác

Tuyệt đối KHÔNG cung cấp OTP/Smart OTP, thông tin số thẻ, mã bí mật CVV/CCV dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng để tránh mất tiền!

Cảnh giác

Đăng ký ngay
VPBank NEO