Bố cáo khai trương VPBank Tân Uyên

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

(V/v: Bố cáo khai trương mở mới)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày tháng 03 năm 2023

BỐ CÁO KHAI TRƯƠNG

 

  • Căn cứ vào Nghị quyết số 81/2022/NQ-HĐQT ngày 01/03/2022 của HĐQT VPBank về việc chủ trương phát triển mạng lưới của VPBank năm 2022
  • Căn cứ vào Công văn số 5428/NHNN-TTGSNH ngày 05/08/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam V/v chấp thuận thành lập Chi nhánh/ Phòng Giao dịch của VPBank
  • Căn cứ vào Công văn số 1684/BDU3 ngày 09/12/2022 của Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh tỉnh Bình Dương V/v chấp thuận thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Tân Uyên

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thông báo về việc chính thức hoạt độngcủa VPBank Phòng Giao Dịch Tân Uyên trực thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Bình Dương.Thông tin chi tiết như sau:

  • Tên đầy đủ tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Bình Dương – Phòng giao dịch Tân Uyên
  • Tên viết tắt: VPBank Tân Uyên
  • Địa chỉ trụ sở:Thửa đất số 13, Tờ bản đồ số 10, Đường DT747, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương  
  • Giấy chứng nhận ĐK:số 00002 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 07/03/2023
  • Ngày dự kiến hoạt động: 20/03/2023

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng Giao dịchTân Uyên là đại diện pháp nhân của Ngân hàngTMCPViệt Nam Thịnh Vượng, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng.

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

 

GIÁM ĐỐC VPBANK TÂN UYÊN

 

VPBank NEO