Bố cáo khai trương Chi nhánh Chí Linh

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

(V/v: Bố cáo khai trương mở mới)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Chí Linh , ngày 10 tháng 01 năm 2022

BỐ CÁO KHAI TRƯƠNG

  • Căn cứ vào Công văn số 5428/NHNN-TTGSNH ngày 25/08/2022 V/v chập thuận thành lập Chi nhánh/ Phòng Giao dịch của VPBank của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • Căn cứ vào Nghị quyết Số 306/2022/NQ-HĐQT ngày 18/11/2022 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sẽ chính thức khai trương hoạt động Phòng Giao Dịch VPBank Chí Linh trực thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hải Dương

Tên đầy đủ tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Hải Dương – Phòng giao dịch Chí Linh

Tên viết tắt: VPBank Chí Linh

Địa chỉ trụ sở: 251 Nguyễn Trãi, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Giấy chứng nhận ĐK: số 0100233583 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hải Dương cấp ngày 05/01/2023

Ngày dự kiến khai trương hoạt động: 30/01/2023

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng Giao dịch Chí Linh là đại diện pháp nhân của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

 

GIÁM ĐỐC PGD CHÍ LINH

 

 

 

 

VPBank NEO