Bố cáo khai trương VPBank Long Hải

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

(V/v: Bố cáo khai trương mở mới)

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày tháng 03 năm 2023

BỐ CÁO KHAI TRƯƠNG

  • Căn cứ vào Nghị quyết số 81/2022/NQ-HĐQT ngày 01/03/2022 của HĐQT VPBank về việc chủ trương phát triển mạng lưới của VPBank năm 2022 
  • Căn cứ vào Công văn số 5428/NHNN-TTGSNH ngày 05/08/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam V/v chấp thuận thành lập Chi nhánh/ Phòng giao dịch của VPBank 
  • Căn cứ vào Công văn số 3339/BRI-TTGS ngày 12/12/2022 của Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu V/v chấp thuận thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Xuyên Mộc
  • Căn cứ vào nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐQT ngày 17/02/2023 của HĐQT V/v thay đổi tên gọi Phòng giao dịch Xuyên Mộc thành Phòng giao dịch Long Hải

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) thông báo về việc chính thức hoạt động của Phòng giao dịch VPBank Long Hải trực thuộc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Vũng Tàu. Thông tin chi tiết như sau:

  • Tên đầy đủ tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Vũng Tàu – Phòng giao dịch Long Hải
  • Tên viết tắt: VPBank Long Hải
  • Địa chỉ trụ sở: Số 265 Võ Thị Sáu, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  
  • Giấy chứng nhận ĐK: số 00002 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp ngày 15/03/2023 
  • Ngày dự kiến hoạt động: 30/03/2023 

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng giao dịch Long Hải là đại diện pháp nhân của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng 

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

 

GIÁM ĐỐC VPBANK LONG HẢI

 

 

VPBank NEO