Bố cáo khai trương Phòng giao dịch Điên Biên

 

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Số: .01.VPB.GLM

(V/v: Bố cáo khai trương)

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                  Hà Nội , ngày 30 tháng 03 năm 2022

BỐ CÁO KHAI TRƯƠNG

  • Căn cứ vào Công văn số 5436/NHNN-TTGSNH ngày 28/07/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • Căn cứ vào Quyết định thành lập số 41/2021/QĐ-HĐQT ngày 01/03/2021 của Hội đồng Quản trị VPBank

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) sẽ chính thức khai trương hoạt động Phòng Giao dịch VPBank Điện Biên.

Tên đầy đủ tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Hưng Yên – Phòng giao dịch Điện Biên

Tên viết tắt: VPBank – Phòng giao dịch Điện Biên

Địa chỉ trụ sở: Số 260 Điện Biên và 01A Trưng Trắc, Phường Quang Trung, TP Hưng Yên, Tỉnh Hưng Yên.

Giấy chứng nhận ĐK: số 00001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hưng Yên cấp ngày 14/04/2022

Ngày dự kiến khai trương hoạt động: 25/04/2022

VPBank Dien Bien

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Hưng Yên – Phòng Giao dịch Điện Biên, là đại diện pháp nhân của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

GIÁM ĐỐC PGD ĐIỆN BIÊN

 

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.
VPBank NEO