Bố cáo khai trương Chi nhánh Ninh Thuận

 

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Số: .01.VPB.GLM

(V/v: Bố cáo khai trương)

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

        Ninh Thuận , ngày 01 tháng 6  năm 2022

 

BỐ CÁO KHAI TRƯƠNG

  • Căn cứ vào Công văn số103/NTH ngày 24/03/2022 ca Ngân hàng Nhà nước Vit Nam – Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận
  • Căn cứ vào Nghị quyết số33/2021/NQ-HĐQTngày 01/03/2021 của Hội đồng Quản trị VPBank về việc thành lập Chi nhánh Ninh Thuận
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) Chi nhánh Ninh Thuận sẽ chính thức khai trương hoạt động vào ngày 08/06/2022.
  • Tên đầy đủ tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Ninh Thuận
  • Tên viết tắt: VPBank – Chi nhánh Ninh Thuận
  • Địa chỉ trụ sở: số 360 đường Thống Nhất, khu phố 4, phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
  • Quyết định thành lập: số 33/2021/NQ-HDQT ngày 01/03/2021
  • Giấy chứng nhận ĐKHĐ do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 27/05/2022

Ninh Thuan

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Ninh Thuận, là đại diện pháp nhân của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH NINH THUẬN

 

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.

 

VPBank NEO