Thông báo thay đổi địa điểm hoạt động của VPBank Quận 10

Căn cứ Nghị quyết ngày 10 tháng 04 năm 2021 của HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng về việc chấp thuận thay đổi địa điểm VPBank  Quận

Căn cứ vào Điều lệ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Căn cứ vào tình hình thực tế của VPBank Quận 10

 

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG (VPBANK) TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

Về việc thay đổi địa điểm hoạt động của VPBank Quận 10 như sau:

 

Kể từ ngày 25/4/2021 VPBank Quận 10 chính thức di dời và hoạt động tại địa điểm mới.

·      Địa chỉ cũ: Số 296 đường 3/2, phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

·      Địa chỉ mới: số 87 đường 3/2, phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

·      Điện thoại: (+84)  28 39797549           

Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Quận 10 là Chi nhánh trực thuộc Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, là đại diện pháp nhân của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, có con dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch toán phụ thuộc trong hệ thống Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

 

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh tiền tệ, tín dụng, dịch vụ Ngân hàng và các hoạt động khác ghi trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

 

XIN TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO VÀ HI VỌNG ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH!

 

VPBank NEO