Thông báo về việc xử lý các khoản tiền gửi tiết kiệm

Kính gửi: Quý khách hàng, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của VPBank trong thời gian qua. 

Theo thông tư số 48/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước - Quy định về tiền gửi tiết kiệm hiệu lực từ 05/07/2019, VPBank kính gửi Quý khách hàng thông báo về việc xử lý các khoản tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam, cụ thể như  sau:

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

Trước 5/7/2019

Từ 5/7/2019

Khách hàng gửi
tiền tiết kiệm bằng VND.

VPBank nhận tiền gửi tiết kiệm
bằng VND.đối với công dân Việt
Nam (cư trú/ không cư trú) và công
dân nước ngoài đang sinh sống và
hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

VPBank chỉ nhận tiền gửi tiết kiệm
bằng VND.đối với công dân Việt Nam
(cư trú/ không cư trú) 

Khách hàng là
công dân nước ngoài

VPBank nhận tiền gửi tiết kiệm
bằng VND nhưng không nhận
tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ.

VPBank không nhận tiền gửi
tiết kiệm bằng VND mà thay bằng
Hợp đồng tiền gửi VND (không
nhận ngoại tệ) có kỳ hạn.

Xử lý các khoản tiền gửi
tiết kiệm bằng VND đến hạn được mở mới trước ngày 05/07/2019 của Khách hàng là công dân nước ngoài.

VPBank xử lý theo quy định của
sản phẩm cụ thể mà người gửi tiền đã
lựa chọn khi gửi tiền.

VPBank quản lý cho đến khi Khách
hàng đề nghị tất toán tài khoản tiền
gửi tiết kiệm (Khách hàng không
được hưởng thêm lãi suất kể từ
ngày 05/7/2019) và  không được tái
tục sang một kỳ hạn mới.

Vui lòng liên hệ chúng tôi qua hotline 1900545415 hoặc customercare@vpbank.com.vn nếu Quý khách hàng muốn tìm hiểu thêm thông tin về nội dung thông báo này.

Trân trọng cảm ơn Quý khách.

 

VPBank NEO