Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h

STT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ ATM

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

Địa điểm

Quận, huyện

Tỉnh, thành phố

1

A0102071

ATM DONG THANH

HUONG LO 80B, AP 4, XA DONG THANH

HOC MON

HO CHI MINH

02838210076

20190713 17:38

38h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0102091

ATM PHUC TAN NGUYEN

400 NGUYEN THI THAP, PHUONG TAN QUY

QUAN 7

HO CHI MINH

02862650128

20190713 18:31

41h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0156004

COOPMART LONG XUYEN

12 NGUYEN HUE A, MY LONG

LONG XUYEN

AN GIANG

02963855724

20190713 19:01

38h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0242051

LU DOAN 205

22 TRAN DUY HUNG

CAU GIAY

HA NOI

02439288880

20190713 17:29

42h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A0242059

CONG AN P NGHIA TAN

PHUONG NGHIA TAN

CAU GIAY

HA NOI

02462662577

20190713 19:15

72h

Đang kiểm tra

6

A0242074

CONG AN QUAN CAU GIAY

62 NGUYEN VAN HUYEN

CAU GIAY

HA NOI

02462662577

20190713 09:52

72h

Đang kiểm tra

7

A1139002

ATM VPBANK GO VAP CDM

2B QUANG TRUNG, PHUONG 3

GO VAP

HO CHI MINH

02838940692

20190713 21:56

35h

Máy đã hoạt động bình thường

 

VPBank NEO