VPBank thay đổi phương thức thanh toán Thẻ tín dụng phụ

Với tiêu chí trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ lớn nhất Việt Nam, VPBank trong những năm qua cũng đã đẩy mạnh các sản phẩm bán lẻ và thu được kết quả tốt. Cụ thể, trong tháng 5 vừa qua, Hiệp hội Thẻ ngân hàng Việt Nam công bố danh sách các tổ chức tín dụng có số lượng thẻ phát hành mới và doanh số chi tiêu thẻ thuộc nhóm đầu thị trường.

Trong danh sách này, số lượng thẻ tín dụng phát hành của VPBank chiếm 19% tổng số thẻ phát hành trên toàn thị trường năm 2017, đứng ở vị trí số 1. Trong quý I năm 2018, số lượng thẻ phát hành của VPBank tương đương 27,6% tổng số thẻ Master và Visa được phát hành trên toàn thị trường. Về doanh số chi tiêu thẻ, VPBank cũng đứng số 1 tại Việt Nam với 17% thị phần tính đến cuối năm 2017 và 21,1% vào cuối quý 1 năm 2018

Sau khi nghiên cứu tập quán chi tiêu của các Khách hàng có mở thêm Thẻ tín dụng phụ bên cạnh Thẻ chính, VPBank đã điều chỉnh việc quản lý thanh toán giữa Thẻ chính và Thẻ phụ, nhằm mang tới sự tiện lợi tối đa cho các Khách hàng.

VPBank trân trọng thông báo Phương thức thanh toán mới cho Thẻ tín dụng Phụ sẽ chính thức được áp dụng kể từ ngày 22/09/2018 , cụ thể như sau:

Hiện tại

Thay đổi

Quản lý phần thanh toán thẻ chính và thẻ phụtách bạch riêng, theo đó:

  • Khách hàng khi thanh toán dư nợ có quyền lựa chọn thanh toán cho dư nợ của thẻ chính hay thẻ phụ riêng biệt dựa vào thông tin của thẻ
  • Hạn mức khả dụng (số tiền có thể chi tiêu trong thẻ) của thẻ chính và thẻ phụ trong kỳ tiếp theo phụ thuộc vào phần thanh toán dư nợ từng thẻ của kỳ trước.

Ví dụ:

- Hạn mức tín dụng (được cấp ban đầu) của thẻ chính là 50 triệu VND, thẻ phụ là 20 triệu VND.

- Kỳ sao kê thứ 1 thẻ chính đã chi tiêu 30 triệu VND, thẻ phụ đã chi tiêu 20 triệu VND

- Đến kỳ thanh toán, Khách hàng thanh toán cho thẻ chính 30 triệu VND và không thanh toán cho thẻ phụ.

- Sau khi thanh toán, thẻ chính có hạn mức khả dụng (số tiền có thể chi tiêu) là 30 triệu VND, thẻ phụ là 0 VND. Đồng nghĩa với việc KH phải thanh toán thêm một khoản nữa cho thẻ phụ thì mới có hạn mức khả dụng để chi tiêu cho thẻ phụ trong kỳ tiếp theo.

Quản lý phần thanh toán thẻ chính và thẻ phụ chung trong một hợp đồng, theo đó,

  • Khách hàng khi thanh toán dư nợ chi tiêu kỳ trước thì phần thanh toán này được tính chung cho cả thẻ chính và thẻ phụ, đồng nghĩa với việc Khách hàng không cần thanh toán tách bạch thành hai lần thanh toán theo thông tin riêng của hai thẻ như trước đây.
  • Hạn mức khả dụng (số tiền có thể chi tiêu của thẻ) sau khi thanh toán sẽ được dùng chung cho cả thẻ chính và thẻ phụ cho kỳ chi tiêu tiếp theo. Trong đó, thẻ chính có quyền chi tiêu tối đa hạn mức khả dụng này; các thẻ phụ chỉ được quyền chi tiêu tối đa bằng với hạn mức thẻ đã được phê duyệt ban đầu và nằm trong phần hạn mức khả dụng.

Ví dụ:

- Hạn mức tín dụng của thẻ chính là 50 triệu VND, thẻ phụ là 20 triệu VND.

- Kỳ 1 thẻ chính đã chi tiêu 15 triệu VND; thẻ phụ đã chi tiêu 20 triệu VND, hết hạn mức trong kỳ của thẻ phụ. Hạn mức khả dụng còn lại của thẻ chính là 15 triệu VND

 

- Trường hợp 1:Đến kỳ thanh toán, Khách hàng thanh toán tổng cộng 15 triệu VND. Khi đó, tại kỳ chi tiêu tiếp theo, hạn mức khả dụng của thẻ chính là 30 triệu VND và của thẻ phụ tối đa là 20 triệu VND (bằng với hạn mức đã cấp ban đầu).

- Trường hợp 2: Đến kỳ thanh toán, Khách hàng chưa thanh toán dư nợ. Khi đó, tại kỳ chi tiêu tiếp theo, hạn mức khả dụng của thẻ chính là 15 triệu VND; và của thẻ phụ tối đa sẽ là 15 triệu đồng, bằng hạn mức khả dụng của thẻ chính.

 

- Trong hạn mức khả dụng chung này, thẻ chi tiêu sau sẽ chỉ được chi tiêu trong phần hạn mức còn lại (VD: nếu hạn mức khả dụng của chung còn 30 triệu VND, thẻ chính chi tiêu trước hết 25 triệu VND, thì thẻ phụ chỉ còn 5 triệu VND để chi tiêu).

Mọi yêu cầu giải đáp thêm thông tin, vui lòng liên hệ 1900 545415/ 024 3928 8880 hoặc đến chi nhánh hoặc phòng giao dịch gần nhất của VPBank để được hỗ trợ.

 

VPBank NEO