VPBank ra mắt mẫu séc mới

VPBank xin thông báo mẫu séc mới của VPBank đã được sự chấp thuận của Ngân hàng nhà nước theo công văn số số 243/NHNN-TT.

Mẫu séc mới có các thay đổi sau:

  • Kích thước: Chiều dài 24cm x Chiều rộng 12cm
  • Séc mới được trình bày song ngữ tiếng Anh, tiếng Việt
  • Có phần nội dung tích chọn trả vào tài khoản, không chuyển nhượng vào mặt trước tờ séc
  • Mặt trước séc có phần ghi rõ nội dung thể hiện số tiền đã thanh toán, số tiền từ chối thanh toán, ngày thanh toán.
  • Thông tin chuyển nhượng được  ghi đầy đủ tại mặt sau tờ séc.

Chi tiết ng dn cách ghi trên Séc cũ và ng dn cách ghi trên séc mi.

VPBank NEO