VPBank cấp Giấy biên nhận thế chấp cho KH vay vốn mua ô tô

Kính gửi: Quý Công ty/ Ông/Bà đã vay vốn tại VPBank với mục đích mua ô tô,

Căn cứ công văn số 7000/NHNN-PC ngày 31/8/2017 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về việc cấp Giấy biên nhận giữ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng xin trân trọng thông báo và đề nghị Quý Công ty/Ông/Bà các nội dung sau:

(i) Giấy lưu hành xe được VPBank cấp trước ngày 01/09/2017 cho Quý Công ty/ Ông/Bà sẽ không còn hiệu lực kể từ ngày 01/12/2017.

(ii) Quý Công ty/Ông/Bà vui lòng đến CN VPBank theo Hợp đồng thế chấp để được hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp Giấy biên nhận giữ bản chính Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đang thế chấp tại VPBank.

Trân trọng,

 

VPBank NEO