Thông báo tạm dừng giao dịch chi nhánh Thăng Long

Chi nhánh Thăng Long tại địa chỉ: Tòa nhà M3 - M4, Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội sẽ tạm dừng giao dịch từ 13:00 đến 15:00 ngày 21/09/2017.

Sau thời gian này, chi nhánh Thăng Long tiếp tục phục vụ Khách hàng bình thường.

Nếu Khách hàng có những giao dịch khẩn cấp và quan trọng, vui lòng tới chi nhánh Giảng Võ để thực hiện hoặc hãy sử dụng các dịch vụ online của ngân hàng.

VPBank trân trọng thông báo đến quý khách hàng! 

 

VPBank NEO