VPBank triển khai dịch vụ xác thực bảo lãnh Online

Từ ngày 6/10/2015, VPBank triển khai dịch vụ Xác thực bảo lãnh Online dành cho khách hàng được bảo lãnh và thụ hưởng bảo lãnh. Theo đó, khách hàng có thể trực tiếp truy cập website www.vpbank.com.vn chọn mục "Xác thực bảo lãnh" và làm theo hướng dẫn để nhận các thông tin.

Ngoài ra, khi khách hàng phát hành bão lãnh, VPBank sẽ cung cấp các thông tin về số bảo lãnh, phôi thư bảo lãnh và mã PIN xác thực để nâng cao tính bảo mật và chính xác.

Để biết thêm chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ số điện thoại: 1900545415 hoặc email: baolanh@vpb.com.vn.

 

VPBank NEO