Thông báo điều chỉnh hạn mức giao dịch trên VPBank Online

Từ ngày 10/6/2015, VPBank áp dụng hạn mức giao dịch mới qua VPBank Mobile cụ thể như sau:

 

 

Hạng A

Hạng AA

Hạng AAA

Hạng VIP

 

Giao dịch tài chính

(Bao gồm cả trong và ngoài hệ thống)

1.Hạn mức giao dịch theo ngày

 

100.000.000

 

200.000.000

 

500.000.000

 

1.000.000.000

2.Hạn mức giao dịch theo lần:

 

-Chuyển khoản trong hệ thống

 

100.000.000

 

200.000.000

 

500.000.000

 

1.000.000.000

-Chuyển khoản ngoài hệ thống

 

50.000.000

 

100.000.000

 

250.000.000

 

500.000.000

-Thanh toán hoa đơn và nạp tiền điện thoại

 

100.000.000

 

200.000.000

 

500.000.000

 

1.000.000.000

 

*Lưu ý:

- Hạn mức chỉ áp dụng với gói Tiêu chuẩn, gói Cao cấp và gói Đặc biệt. - Không giới hạn số lần giao dịch trong ngày 

- Khách hàng đăng ký gói và lựa chọn hạn mức giao dịch như sau:

+Gói Tiêu chuẩn: chọn một trong hai hạng A hoặc hạng AA

+Gói Cao cấp: chọn một trong ba hạng A, AA hoặc AAA

+Gói Đặc biệt: chọn một trong bốn hạng A, AA, AAA hoặc hạng VIP

Tải ứng dụng VPBank Mobile tại đây

Xem hướng dẫn kích hoạt dịch vụ VPBank Mobile xem tại đây

Mọi chi tiết liên hệ: 1900 54 54 15

 


VPBank NEO