Thông báo Cập nhật "Điều khoản và điều kiện chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân"

Kính gửi Quý Khách hàng,

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cảm ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của Ngân hàng trong thời gian qua.

Thực hiện theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ về việc Bảo vệ dữ liệu cá nhân (“BVDLCN”), VPBank xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng văn bản Điều khoản và Điều kiện chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với Khách hàng giao dịch tại VPBank sẽ được cập nhật kể từ 01/07/2023.

Theo đó, trong quá trình thiết lập thỏa thuận sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính giữa Ngân hàng và Quý Khách hàng, Ngân hàng có thể thu thập và xử lý dữ liệu của Quý Khách hàng và dữ liệu của các cá nhân có liên quan đến Quý Khách hàng, sau đây được gọi là các Chủ thể dữ liệu. Ngân hàng cam kết đảm bảo an toàn và BVDLCN của Chủ thể dữ liệu theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều khoản và Điều kiện chung về BVDLCN này bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

  • Thu thập dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu;
  • Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu;
  • Biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu;
  • Thông tin liên hệ xử lý dữ liệu cá nhân của Chủ thể dữ liệu.

Nội dung Điều khoản và Điều kiện chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân được cập nhật vào Bản Điều kiện giao dịch chung về cung cấp và sử dụng dịch vụ phi tín dụng, chi tiết:

Đối tượng Khách hàng

Điểm cập nhật

Chi tiết

Khách hàng cá nhân

Phần P

Link

Khách hàng tổ chức

Phần J

Link

Điều khoản và Điều kiện chung này có thể được sửa đổi theo quy định của pháp luật và quy định của VPBank trong từng thời kỳ và sẽ được đăng tải trên website của Ngân hàng (tại các địa chỉ www.vpbank.com.vn hoặc www.diamond.vpbank.com.vn hoặc website của từng loại Dịch vụ phi tín dụng)Trường hợp Quý Khách cần hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Điều khoản và điều kiện chung về BVDLCN hoặc các vấn đề liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách, vui lòng liên hệ các điểm giao dịch VPBank gần nhất, cổng thông tin Chăm sóc khách hàng https://cskh.vpbank.com.vn hoặc:

 

  • Đối với Khách hàng cá nhân: (+844) 39 288 880 /1900 545 415
  • Đối với Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ: 1900 234 568/ (+844) 02471 023 468
  • Đối với Khách hàng doanh nghiệp lớn và đầu tư: 1900 545 415/1900 234 586/ 024712 345 686
  • Đối với khách hàng FDI: 024 7300 0000 (ext. English Hanoi 309 893/ English HCM 309 896/Japanese 309 892)

Trân trọng,

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

VPBank NEO