Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 5.0 6.4 6.7 7.2
100 tr -› 500 tr 5.2 6.5 6.7 7.3
500 tr -› 5 tỉ 5.2 6.5 6.8 7.4
5 tỉ -› 10 tỉ 5.3 6.7 6.9 7.5
≥ 10 tỷ 5.3 6.7 6.9 7.5
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 20/11/2017 - 08:30
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 22,650
22,670
22,760
EUR 26,258
26,439
26,920
GBP 29,457
29,685
30,273
JPY 199.26
200.72
204.42
AUD 16,860
16,977
17,362
SGD 16,540
16,574
16,907