Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 4.8 6.5 6.9 7.0
100 tr -› 500 tr 4.8 6.5 6.9 7.0
500 tr -› 5 tỉ 4.9 6.6 7.0 7.1
5 tỉ -› 10 tỉ 5.0 6.7 7.1 7.2
≥ 10 tỷ 5.0 6.7 7.1 7.2
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 20/07/2018 - 08:41
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 22,980
23,000
23,100
EUR 26,378
26,560
27,156
GBP 29,472
29,699
30,287
JPY 201.50
202.97
206.62
AUD 16,613
16,728
17,119
SGD 16,608
16,641
16,973