Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 4.8 6.5 6.9 7.0
100 tr -› 500 tr 4.8 6.5 6.9 7.0
500 tr -› 5 tỉ 4.9 6.6 7.0 7.1
5 tỉ -› 10 tỉ 5.0 6.7 7.1 7.2
≥ 10 tỷ 5.0 6.7 7.1 7.2
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 19/07/2018 - 08:51
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 22,970
22,990
23,090
EUR 26,370
26,552
27,143
GBP 29,598
29,826
30,410
JPY 201.12
202.59
206.25
AUD 16,807
16,923
17,305
SGD 16,658
16,691
17,034