Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 5.3 7.0 7.3 7.2
100 tr -› 500 tr 5.5 7.1 7.3 7.3
500 tr -› 5 tỉ 5.5 7.1 7.4 7.4
5 tỉ -› 10 tỉ 5.5 7.3 7.5 7.5
≥ 10 tỷ 5.5 7.3 7.5 7.5
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 23/01/2018 - 09:00
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 22,650
22,670
22,750
EUR 27,441
27,631
28,111
GBP 31,252
31,494
32,075
JPY 201.45
202.92
206.62
AUD 17,910
18,033
18,419
SGD 17,034
17,068
17,406