Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 5.3 7.0 7.3 7.2
100 tr -› 500 tr 5.5 7.1 7.3 7.3
500 tr -› 5 tỉ 5.5 7.1 7.4 7.4
5 tỉ -› 10 tỉ 5.5 7.3 7.5 7.5
≥ 10 tỷ 5.5 7.3 7.5 7.5
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 15/12/2017 - 08:15
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 22,650
22,670
22,760
EUR 26,346
26,528
27,009
GBP 29,987
30,218
30,806
JPY 199.00
200.45
204.15
AUD 17,108
17,226
17,612
SGD 16,669
16,703
17,042