Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 4.9 6.1 6.7 7.2
100 tr -› 500 tr 5.0 6.2 6.7 7.3
500 tr -› 5 tỉ 5.0 6.2 6.8 7.4
5 tỉ -› 10 tỉ 5.1 6.4 6.9 7.5
≥ 10 tỷ 5.1 6.4 6.9 7.5
[ + Chi tiết ]

 

Ngày đăng: 19/09/2017 - 08:30
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 22,670
22,690
22,770
EUR 26,768
26,953
27,467
GBP 30,184
30,417
31,043
JPY 200.51
201.98
206.05
AUD 17,789
17,912
18,334
SGD 16,670
16,703
17,055