Tỷ giá - Lãi suất

MỨC TIỀN LÃI SUẤT
  1 th 6 th 12 th 36 th
‹ 100 tr 5.0 6.2 6.8 7.3
100 tr -› 500 tr 5.1 6.3 6.8 7.4
500 tr -› 5 tỉ 5.1 6.3 6.9 7.5
5 tỉ -› 10 tỉ 5.2 6.5 7.0 7.6
≥ 10 tỷ 5.2 6.5 7.0 7.6
[ + Chi tiết ]
Ngày đăng: 24/06/2017 - 10:00
Số bản tin: 1
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 22,660
22,680
22,760
EUR 25,009
25,181
25,698
GBP 28,412
28,631
29,161
JPY 200.19
201.66
206.79
AUD 16,814
16,930
17,468
SGD 16,073
16,105
16,653