Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 31/03/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0362008

CONG TY KINH NOI HA LONG

KCN KHANH CU, X.KHANH CU, H. YEN KHANH, NINH BINH, NINH BINH

02293835666

20240227 12: 06

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 2/4/2024

2

A0132026

CONG TY CP QUOC TE ALPHA

LO 313-E14, CCN DN DONG THO, XA DONG THO, YEN PHONG, BAC NINH

02223893686

20240329 13: 41

69h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

3

A0102109

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 49

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/4/2024

4

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20240328 20: 27

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/4/2024

5

A0102004

VPBANK HO CHI MINH 4

165-169 HAM NGHI, QUAN 1, HO CHI MINH

02838210076

20240330 13: 55

43h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0214001

VPBANK THANH CONG

22 THANH CONG, PHUONG THANH CONG, BA DINH, HA NOI

02437725523

20240330 10: 18

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 4/4/2024

7

A0276001

VPBANK DONG HA

17 TRAN HUNG DAO, PHUONG 1, DONG HA, QUANG TRI

02333559989

20240330 07: 18

51h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

8

A0362006

CTY THOI TRANG ITAS MARS

KHU DAN CU, DUONG VONG, PHUONG YEN BINH, TAM DIEP, NINH BINH

02293835666

20240331 11: 31

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 2/4/2024

9

A0191008

CONG TY CP MAY SONG HONG PHU THO

KHU CONG NGHIEP CO TIET, TAM NONG, PHU THO

02106261666

20240328 10: 53

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 2/4/2024

10

A0279001

VPBANK MONG CAI

6 HUNG VUONG, PHUONG TRAN PHU, MONG CAI, QUANG NINH

02033789959

20240331 08: 09

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 2/4/2024

11

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH, RACH GIA, KIEN GIANG

02973948111

20240329 15: 12

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 2/4/2024

12

A0349001

VPBANK LAI THIEU

68A NGUYEN VAN TIET, PHUONG LAI THIEU, THUAN AN, BINH DUONG

02743662486

20240331 20: 38

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 2/4/2024


VPBank NEO