Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 31/01/2024

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0105007

VPBANK HUE

35 LY THUONG KIET, PHUONG PHU NHUAN, HUE, THUA THIEN HUE

02343814646

20240122 09: 29

 

Máy ATM đã hoạt động bình thường

2

A0132034

CTY CP MAY BGG DAI LAM

CUM CN BO HA, YEN THE, BAC GIANG

02043555565

20240130 07: 45

34h

Kế hoạch thu hồi máy ngày 3/2/2024

3

A0220011

CTY TRANSON VIET NAM II

KCN LUONG SON, XA HOA SON, LUONG SON, HOA BINH

02183897068

20240131 09: 10

32h

Dự kiến dừng hoạt động đến 2/2/2024

4

A0102056

BIG C CANTAVIL

SO 1 AP 3 KDT MOI AN PHU, QUAN 2, HO CHI MINH

02838210076

20240131 10: 40

30h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A1356002

VPBANK DAKLAK CDM

35-37 NGO QUYEN, PHUONG TAN LOI, BUON ME THUOT, DAK LAK

02623661111

20240131 08: 01

33h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A1250002

VPBANK TAY HO CDM

LKC39, KNO THAP TANG A1TT11,P. XUAN TAO, BAC TU LIEM, HA NOI

02473056931

20240131 15: 25

26h

Dự kiến dừng hoạt động đến 2/2/2024

7

A0275001

VPBANK BO TRACH

366 HUNG VUONG, TT HOAN LAO, BO TRACH, QUANG BINH

02326257999

20240201 10: 34

31h

Dự kiến dừng hoạt động đến 2/2/2024

8

A0242128

ATM TOA NHA HH1C

LO CC6 LINH DAM, PHUONG HOANG LIET, HOANG MAI, HA NOI

02439288880

20240201 15: 33

26h

Dự kiến dừng hoạt động đến 2/2/2024

9

A0225003

CONG TY CP MAY THANH HUNG

XA TAN CUONG, THAI NGUYEN, THAI NGUYEN

02083656769

20240201 11: 32

30h

Dự kiến dừng hoạt động đến 2/2/2024

10

A1149002

VPBANK LACH TRAY CDM

276B LACH TRAY, LE CHAN, HAI PHONG

02253847355

20240201 11: 58

30h

Dự kiến dừng hoạt động đến 2/2/2024


VPBank NEO